HSY:n hallituksen kokous 14.12.2018

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätökset 14.12.2018

Hallitus päätti hankkia noin 140 hehtaaria Helsingin kaupungin omistamia maa-alueita sekä 5,4 hehtaarin suuruisen Träskkulla -nimisen tilan. Alueita tarvitaan pitkäaikaisesti vesihuoltotoiminnan varmistamiseksi sekä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen suojaviheralueiksi.

Hallitus päätti lisäksi seuraavista hankinnoista:

  • Blominmäen viemäritunnelien urakoitsijaksi osuudelle Finnoo II valittiin TYL FMS (SRV Infra Oy ja Pohjolan Kalliotyö Oy)
  • Malmi–Ala-Tikkurila runkovesijohdon urakoitsijaksi välille Yläkaskentie–Aisatie valittiin Terrawise Oy
  • päällystys- ja pienet kivityöt tilataan YIT Infra Oy:ltä
  • työterveyshuoltopalvelut tilataan Lääkärikeskus Aava Oy:ltä.

Hallitus päätti esittää valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2019 sovellettavien tonttien enimmäishinnat hyväksyttäväksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle.

Hallitus sai tiedoksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen syksyn 2018 seurantakatsauksen ja yhtymäkokouksen 16.11.2018 päätökset.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella Blominmäen viemäritunneliurakasta.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat:
http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt