HSY:n hallituksen kokous 13.4.2018

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätökset 13.4.2018

Hallitus päätti muun muassa osaltaan vesihuollon ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista. Vuosille 2019–2028 ajoittuvissa ohjelmissa strategioiden toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset on kuvattu lähemmin. Päätökset viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 yhteydessä.

Hallitus päätti lisäksi seuraavista hankinnoista:

  • Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennustöiden työmaavalvojaksi valittiin Ramboll CM Oy
  • Ilmala 1 -vesitornin vesikaton kunnostuksen rakennusurakka tilataan Skanska Infra Oy:ltä
  • Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulokanavan saneerauksen pääurakoitsijaksi valittiin Skanska Infra Oy.

Hallitus sai tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella vesihuollon ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt