HSY:n hallituksen kokouksen ja yhtymäkokouksen päätökset 16.11.2018

​Hallitus päätti muun muassa hyväksyä Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun käynnistämisen sekä tarkistaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennustöiden toteutussuunnittelun enimmäishintaa.

Hallitus päätti biojätteiden ja kartonkipakkausten kilpailutuksesta vuosille 2019–2027 seuraavasti:

  • biojätteiden keräyksen ja kuljetuksen urakoitsijaksi Kirkkonummelle, Espooseen, Länsi-Vantaalle ja Länsi-Helsinkiin valittiin Remeo Oy
  • biojätteiden keräyksen ja kuljetuksen urakoitsijaksi Itä-Vantaalle valittiin Lassila & Tikanoja Oyj
  • kartonkipakkausten keräyksen ja kuljetuksen urakoitsijaksi Länsi-Helsinkiin valittiin Urbaser Oy.

Yhtymäkokous päätti muun muassa hyväksyä seuraavat asiat:

  • HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021
  • HSY:n strategia vuoteen 2025
  • vesihuollon ja jätehuollon investointistrategiat
  • vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2019–2028

Yhtymäkokous päätti myös hyväksyä Pitkäkosken kapasiteetinnoston ja perusparannuksen hankesuunnitelman.
HSY tiedottaa kokouksen jälkeen strategiastaan vuoteen 2025.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt