HSY rahoittaa professuuria kiertotalouden edistämiseksi jätevedenpuhdistuksessa

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta​Aalto-yliopiston uusi työelämäprofessori edistää kiertotaloutta jätevesien puhdistuksessa. Anna Mikola (TkT) on aloittanut Professor of Practice -tehtävässä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskuntavesien puhdistuksen alalla 1.11.2018 alkaen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on yksi rahoittajista viisivuotisessa tehtävässä.  

- Strategiamme vuoteen 2025 sisältää monia ympäristön tilan kehittämiseen liittyviä päämääriä. Aallon uuden jätevesiprofessuurin rahoituksella tuemme näiden tavoitteiden toteuttamista niin omassa toiminnassamme kuin myös laajemmin yhteiskunnassa, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen toteaa.

Uuden työelämäprofessorin tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti jätevesialan tutkimusta ja kehitystä sekä edistää tutkimuksesta lähtevän yritystoiminnan syntymistä. Yhteistyöllä vesilaitosten ja yritysten kanssa pyritään tunnistamaan niiden käytännön tarpeista lähteviä kehitys- ja tutkimuskohteita. Professuurin keskeisiä tutkimuskohteita ovat jäteveden puhdistusprosessin hiilijalanjäljen pienentäminen ja resurssien talteenoton tehostaminen. Näiden ohella Mikolan tutkimusalueisiin kuuluvat muun muassa haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja lääkejäämien, poisto jätevesistä sekä kylmien lämpötilojen jätevedenkäsittelyprosessien kehittäminen. 

Muita professuurin rahoittajia ovat Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Vesilaitosyhdistys, HS-Vesi, Vaasan Vesi, Mikkelin vesilaitos, Lappeenrannan Energia Oy, Kuopion Vesi, Porvoon vesi, Jyväskylän seudun puhdistamo Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy. 

Lisätietoa Aalto-yliopiston tiedotteessa

Aihe: Kodin vesiasiat; Ympäristövastuu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt