HSY tähtää maailman kestävimpään kaupunkiseutuun – uusi strategia viitoittaa tietä

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 16.11.2018 HSY:n uuden strategian vuoteen 2025. HSY:n visiona on tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Tavoitteeseen vievät toiminta ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijänä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY:n tavoitteena on vähentää kolmanneksella oman toimintansa ja tuottamiensa palvelujen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tehdään muun muassa vähentämällä kaatopaikkojen metaanien hajapäästöjä sekä rajoittamalla päästöjä esim. tiukemmilla kilpailutusvaatimuksilla.

– Vähennämme omaa energiankulutuksemme määrää ja lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoamme esimerkiksi tehostamalla biokaasun ja kaatopaikkakaasun hyötykäyttöastetta ja lisäämällä vesihuollon energiatehokkuutta, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

– Resurssitehokkuutta edennämme kasvattamalla jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöastetta muun muassa nostamalla kotitalousjätteen kierrätysastetta ja vähentämällä ravinteiden kuormitusta mereen. Lisäksi motivoimme asukkaita jätteiden lajittelussa ja kodin vesiasioissa, HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård kertoo.

Myös seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan kestävää pääkaupunkiseutua. Painopistealueina ovat kiertotalous ja hulevesien hallinta.

Vakaa talous tähtää parempaan omavaraisuuteen

Talouden vakautta varmistetaan kattamalla pitkällä aikavälillä investoinnit kokonaan asiakasmaksuilla, jolloin omavaraisuus paranee. Lisäksi oikea-aikaisilla investoinneilla varmistetaan esimerkiksi vesijohtoverkoston vuotojen hallintaa. Hankintojen kokonaisvaltainen ja vastuullinen kehittäminen tuo tehokkuutta.

Investointistrategiassa ympäristövastuuseen varaudutaan muun muassa viemäriverkon ja pumppaamoiden kunnon parantamiseen ja Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn verkon ylivuotojen vähentämiseen eriyttämällä jäte- ja hulevesiverkko vaiheittain. Resurssitehokkuuteen tähtäävät puolestaan esimerkiksi investoinnit Sortti-konseptin kehittämisessä.

Luotettavat ja oikea-aikaiset palvelut

Korkealla toimintavarmuudella taataan luotettavat ja oikea-aikaiset palvelut. Laajempien häiriöiden toteutumista ehkäistään muun muassa turvaamalla entistä useamman asiakkaan veden saanti toisistaan riippumattomilla vedenjakeluyhteyksillä. Uutta teknologiaa hyödynnetään aktiivisesti, tätä tukee tiedolla johtaminen sekä rakenteilla oleva digitalisaation johtamismalli.

Asiakaskokemusta parannetaan esimerkiksi tähtäämällä helppoihin ja nopeakäyttöisiin digitaalisiin palveluihin. Asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan nopeammin.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt