Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 14.12.2018

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 14.12.2018

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Hallitus päättää maa-alueiden hankinnasta, kohteina ovat noin 140 hehtaaria Helsingin kaupungin omistamia maa-alueita ja 5,4 hehtaarin suuruinen Träskkulla-niminen tila. Alueita tarvitaan pitkäaikaisesti vesihuoltotoiminnan varmistamiseksi sekä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen suojaviheralueiksi.

Hallitus päättää lisäksi seuraavista hankinnoista:

  • Blominmäen viemäritunnelien urakoitsijan valinnasta osuudelle Finnoo II
  • Malmi–Ala-Tikkurila runkovesijohdon urakoitsijan valinnasta välille Yläkaskentie–Aisatie
  • päällystys- ja pienten kivitöiden tilaamisesta
  • työterveyshuoltopalvelujen tilaamisesta.

Hallitus päättää myös valtion tukemassa asuntotuotannossa vuonna 2019 sovellettavien tonttien enimmäishintojen esittämisestä hyväksyttäväksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle.

Hallitus saa tiedoksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen syksyn 2018 seurantakatsauksen ja HSY:n yhtymäkokouksen 16.11.2018 päätökset.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen Blominmäen viemäritunneliurakasta.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä em. osoitteessa perjantaina 14.12.2018.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt