Avointa dataa jo vuodesta 1985 alkaen – Katso, mitkä ovat suosituimmat HSY:n julkaisemat tiedot

Avaamamme datan määrä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana voimakkaasti ja tällä hetkellä olemme HSY:ssä avanneet yhteensä jo kymmeniä erilaisia datasarjoja.

Avatut tietoaineistot jakaantuvat seuraavien kokonaisuuksien alle:

  1. ilmanlaatu
  2. asuminen ja maankäyttö
  3. jätteet ja resurssitehokkuus
  4. vesihuolto.

Erityisen paljon mielenkiintoa ovat herättäneet muun muassa seuraavat aineistot:

Avoimella datalla parempaa kaupunkiympäristöä

Olemme toimineet jo vuodesta 2011 aktiivisena datan avaajana Helsingin seudulla. Vuosien saatossa avatun datan määrä ja laatu ovat muuttuneet siten, että yleistetyt ruutumuodossa esitetyt rekisteriaineistot ovat saaneet rinnalleen myös erilaisia sijaintitarkempia aineistoja. Tällaisia pistemäisiä tietoja ovat esimerkiksi rakennuskohtaiset asumisen aineistot, jotka kuvaavat valmistuneiden ja aloitettujen asuntojen määrää. Historiallisesti vanhimpia HSY:n julkaisemia avoimia aineistoja ovat paikkatietomuodossa vuoden 1997 väestö- ja rakennustietoruudukot sekä taulukkomuodossa vuodelta 1985 olevat ilmanlaadun tunnusluvut.

Avoimen datan tuotantoa linjaa myös uusi strategiamme, jonka mukaan olemme myös tulevaisuudessa aktiivinen uuden teknologian sekä avoimen datan hyödyntäjä ja tuottaja.

KortteliRAMAVA tarjoaa tietoa kaupunkisuunnittelun tueksi

Tuoreimpia julkaisemiamme aineistoja ovat korttelitasolle summatut tiedot pääkaupunkiseudun voimassa olevista asemakaavoista kerrosneliömetreinä. Nämä tiedot on laskettu Seudullisen perusrekisterin aineistoista. Korttelitasoinen avoin SeutuRAMAVAsta summattu aineisto sisältää aluegeometrioita, jotka on muodostettu korttelitunnuksen perusteella pääkaupunkiseudulla voimassa olevista kaavayksiköistä.

Rakennusmaavarantotiedot (RAMAVA) on luotu suunnittelua, hallintoa ja tutkimusta tukevaksi työkaluksi. Nämä tiedot tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen, yhdyskuntarakenteen, kiinteistöpolitiikan infrastruktuurin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen analyyseihin sekä suunnittelutehtäviin.

Tutustu aineistoon:


Näkymä KortteliRAMAVA-aineistoon HSY:n avoimen datan karttapalvelussa.

Mistä löydän HSY:n tarjoamaa avointa dataa?

Tarjoamme avointa dataa sekä selailu- että tutkimuskäyttöön. Ladattavia aineistotyyppejä ovat paikkatietoformaattien (shp, tab) lisäksi myös perinteiset Excel-formaatit.

Aineistojamme tarjoavat seuraavat sivustot:

  • HSY:n avoimen datan karttapalvelu, joka on rakennettu avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmiston avulla - kartta.hsy.fi 
  • HSY:n avoimen datan latauspalvelu, josta voit ladata aineistoja omaan käyttöösi – hsy.fi/avoindata
  • HSY:n avoimet rajapinnat, joiden kautta pääset käsiksi HSY:n avaamaan paikkatietomuotoiseen aineistoon
Aihe: Avoin data; Ilmanlaatu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt