Laitosohitus Suomenojan jätevedenpuhdistamolla ohi

Eilen 11.10.2017 noin kello 10:30 alkanut ohitus Suomenojan jätevedenpuhdistamon esiselkeytyksestä purkutunneliin lopetettiin 12.10.2017 kello 02:00.  Purkutunneliin ohitetun esiselkeytetyn jäteveden määrä oli noin 17 500 m3.

Tasauslammikon kiinteä ylivuotokynnys ylitettiin eilen 11.10. klo 00:00. Ylivuoto loppui 11.10 noin klo 15:30. Ylivuotokynnyksestä Finnoonpuroon päässyt jätevesimäärä oli n. 1 000 m3. Ylivuotokaivosta otetun näytteen E. coli -pitoisuus oli > 240 000 mpn/100ml.  

Aihe: Ylivuodot
Kaupunki: Espoo
Kohderyhmä: Asukkaat