Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätökset 21.4.2017

Hallitus päätti Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen urakkamuodoksi projektinjohtourakan ja hankintamenettelyksi neuvottelumenettelyn. Hallitus hyväksyi Helsinki - Porvoo runkovesijohdon esisopimuksen ja kustannusjaon periaatteet Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen purkamisen osalta.

Hallitus päätti seuraavista hankinnoista:

  • Blominmäen tulevien rakentamisvaiheiden turvallisuutta parantavat rakennustyöt tilataan Lemminkäinen Infra Oy:ltä
  • Eiranrannan viemärituuletuksen rakennusurakka tilataan Skanska Infra Oy:ltä
  • kylmävesimittarit ja yksisuuntaventtiilit ajalla 5/2017 - 4/2019 tilataan Onninen Oy:ltä
  • materiaalien siirtopalvelut Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella sekä Vantaan Energian jätevoimalaan ajalla 2017 – 2019 tilataan Kuljetus Särmäharju Ky:ltä
  • biojätteen käsittelyn tukiaineena käytettävä puhdas puumurske ja -hake Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen ajalla 2017 – 2019 tilataan Hakevuori Oy:ltä
  • Pohjois-Helsingin sekajätteen keräys ja kuljetus tilataan RenoNorden Oy:ltä
  • Kartongin keräys ja kuljetus Helsingin kantakaupungin alueella ja Suomenlinnassa tilataan Remeo Oy:ltä ja RenoNorden Oy:ltä
  •  Kotitalouksien muovipakkausjätteiden keräys ja kuljetus tilataan RenoNorden Oy:ltä.

Hallitus sai tiedoksi muun muassa Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen maaliskuulta 2017, ennakkotiedon pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2016, jätevedenpuhdistuksen tilanteen pääkaupunkiseudulla vuonna 2016, SeutuCD’16:n sekä hanavesikampanjan.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella kokouksen jälkeen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen urakkamuodosta ja hankintamenettelystä sekä pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2016.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Aihe: Hallitustiedote; Kodin vesiasiat; Lajittelu ja kierrätys
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt