HSY:n hallituksen kokous 20.10.2017

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätökset 20.10.2017.

Hallitus päätti muun muassa esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 sekä vesihuollon ja jätehuollon hinnat 1.1.2018 alkaen.

Hallitus sai tiedoksi muun muassa Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 30.9.2017.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella vesihuollon ja jätehuollon hinnoista.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Aihe: Hallitustiedote; Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät