Biokiertotalous otti harppauksen eteenpäin

Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ovat solmineet sopimuksen yhteistyöstä biokiertotalouden edistämiseksi pääkaupunkiseudulla. Sopimuksen tavoitteena on systemaattisen yhteistyön laajentaminen ja kehittäminen erilaisten biomassojen ja -sivuvirtojen hyödyntämiseksi arvokkaammiksi bioraaka-aineiksi, -tuotteiksi ja -bioenergiaksi.

Yhteistyö tähtää myös uusien ravinnetuotteiden kehittämiseen ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen.

HSY:llä on erinomainen asema biokiertotalouden kehittämisessä, biojätteen erilliskeräys ja jätevesien käsittely tuottavat merkittäviä raaka-ainevirtoja jatkojalostukseen, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

HSY:n ja LUKE:n Yhteistyö käynnistetään tunnistamalla pääkaupunkiseudun biomassavirtojen hyödyntämiseen liittyvät yhteiset tutkimus- ja kehittämistarpeet.

 

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen ja LUKE:n pääjohtaja Mari Walls allekirjoittavat sopimusta biokiertotalouden yhteistyöksi.


 

Aihe: Lajittelu ja kierrätys; Ympäristövastuu
Kaupunki:  
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt