Vedenjakelu palautunut Hietalahdenrannassa / Vattendistributionen är återställd i Sandvikskajen / Water supply is back in the Hietalahti district

Päivitetty liikennetietoja 12.3.2017 klo 8:18

Alue/osoite:
Hietalahdenranta 5c–9, Helsinki

Vuoto vaikuttaa liikenteeseen:
Hietalahdenrannasta on käytössä yksi kaista etelästä päin välillä Mallaskatu – Bulevardi.

Arvio vedenjakelukatkoksen kestosta:
• alkoi: 11.3.2017 klo 19.30
• päättyy arviolta): sunnuntaina 12.3.2017 klo 7:30

Vedenjakeluhäiriön jälkeen vesijohtojen seinämistä voi irrota sakkaa veden virtaussuuntien muutosten ja paineenvaihtelujen vuoksi. Jos vesi on ruskeaa tai sameaa, juoksuta vettä kaikista hanoista, kunnes se on kirkasta. Jos vesi ei kirkastu 10 minuutin juoksutuksella, pyydämme ilmoittamaan asiasta HSY:n vesihuollon vikapäivystykseen puh. 09 1561 3000.

Häiriön syy:
Putkirikko ja siitä johtunut virtaamasuuntien muutos

Pahoittelemme häiriötä. Vedenjakelusta johtuvat korvaukset, lue lisää: www.hsy.fi/vesikatkot  
____________________________________________________

Vattendistributionen är återställd i Helsingfors i Sandvikskajen, vattnet kan vara grumligt

Område/adress:
Sandvikskajen 5c–9, Helsingfors

Läckan påverkar trafiken:
Sandvikskajen har bara ett körfält för trafiken i riktning mot norr mellan Maltgatan och Bulevarden.

Uppskattad varaktighet av avbrott:
• började: 11.3.2017 kl. 19:30
• slutar (uppskattningsvis): 12.3.2017 kl. 7:30

Efter störningar i distributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Orsak till störningen:
Rörbrott, strömningsriktning varierar

Vi beklagar störningen. Ersättningar med anledning av vattendistributionen, läs mer: www.hsy.fi/vattenavbrott
_________________________________________________________________________

Water supply is back in the Hietalahti district of Helsinki, water can be cloudy

Area / address:
Hietalahdenranta 5c–9, Helsinki

Leakage disrupts traffic:
Hietalahdenranta has only one lane for traffic coming from the south between Mallaskatu – Bulevardi.

Estimated duration of the water supply stoppage:
• started: 11.3.2017 at 19.30
• ends (estimation): 12.3.2017 at 7:30

After the break in water distribution, sediment may loosen from the pipeline walls due to changes in the flow direction and pressure fluctuation. If the water is brown or murky, let the water run from all taps until it is clear. If the water doesn’t clear by letting it run for 10 minutes, we kindly ask you to inform HSY about the situation by calling our technical emergency number 09 1561 3000.

Cause of the disturbance:
Pipe breakage, changes in the flow direction

We are sorry for the inconvenience. Compensation for a break in water supply, read more: www.hsy.fi/waterdisturbances

Aihe: Kodin vesiasiat; Asiakaspalvelu
Kaupunki: Helsinki
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt