Vedenjakelu on poikki Helsingin Hietalahdenrannassa, tie suljettu / Vattendistributionen är avbruten i Helsingfors i Sandvikskajen, gatan är stängd / Water supply is cut off in the Hietalahti district of Helsinki, disruption in traffic

Tiedotteeseen on päivitetty tieto tilapäisestä vedenjakelupisteestä 12.3.2017 klo 0:03.

Alue/osoite:
Hietalahdenranta 5c–9, Helsinki

Väliaikainen vedenjakelupiste löytyy osoitteesta Abrahaminkatu 1-5.

Vuoto vaikuttaa liikenteeseen:
Hietalahdenranta on suljettu liikenteeltä etelästä päin välillä Mallaskatu – Bulevardi.

Arvio vedenjakelukatkoksen/häiriön kestosta:
• alkoi: 11.3.2017 klo 19.30
• päättyy arviolta): sunnuntaina 12.3.2017

Katkon/Häiriön syy:
Putkirikko

Katkos koskee:
Kolmea kiinteistöä osoitteissa Hietalahdenranta 5c–9, Helsinki.

Päivitämme tilannetta:
Kun vedenjakelupisteiden sijainti selviää.

Pahoittelemme häiriötä.

____________________________________________________

Vattendistributionen är avbruten i Helsingfors i Sandvikskajen, gatan är stängd

Område/adress:
Sandvikskajen 5c–9, Helsingfors

Dricksvatten kan hämtas från den tillfälliga vattenutdelningsstationen, Abrahamsvägen 1-5.

Läckan påverkar trafiken:
Sandvikskajen är stängd av traviken i riktning mot norr mellan Maltgatan och Bulevarden.

Uppskattad varaktighet:
• började: 11.3.2017 kl. 19:30
• slutar (uppskattningsvis): 12.3.2017

Orsak till avbrut/störningen:
Rörbrott

Avbrottet gäller Sandvikskajen 5c–9, Helsingfors.

Informationen uppdateras:
När läget till vattenutdelningsstationer är klar.

Vi beklagar störningen.

_________________________________________________________________________

Water supply is cut off in the Hietalahti district of Helsinki, disruption in traffic

Area / address:
Hietalahdenranta 5c–9, Helsinki

Access to drinking water is at the temporary water supply station, Abrahaminkatu 1-5.

Leakage disrupts traffic:
Hietalahdenranta is closed from traffic coming from the south between Mallaskatu – Bulevardi.

Estimated duration of the water supply stoppage/disturbance:
• started: 11.3.2017 at 19.30
• ends (estimation): 12.3.2017

Cause of the stoppage/disturbance:
Pipe breakage

This break concerns Hietalahdenranta 5c–9.

We are updating the situation:
As soon as the places for the temporary water supply stations are known.

We are sorry for the inconvenience.


 

Aihe: Asiakaspalvelu; Kodin vesiasiat
Kaupunki: Helsinki
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt