Tavoitteena vähähiiliset kuljetuspalvelut

 Eurooppalaisilla kaupunkialueilla rahtiliikenteen osuus on keskimäärin 20 prosenttia liikenteestä. Se aiheuttaa 30 prosenttia ruuhkista ja tuottaa merkittävän osan liikenteen päästöistä.

HSY ja Helsingin seutu ovat mukana eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa kehitetään vähähiilistä logistiikkaa. Helsingin kaupunki esitteli kesäkuussa Oslossa järjestetyssä Low-carbon logistics planning -työpajassa omaa Jakeluruutu-pilottiaan, jossa tehostetaan logistiikkayritysten jakelutoimintaa tarjoamalla kuljettajille reaaliaikaista tietoa vapaista keskusta-alueen lastaus- ja purkupaikoista. Kokeilussa on mukana useita logistiikka-alan yrityksiä.

Pilotti on ollut käynnissä jo lähes vuoden ja tulokset ovat lupaavia. Kuljettajat näkevät vapaat lastauspaikat kartalta tabletista ja kykenevät näin optimoimaan jakelureittiään senhetkisen todellisen tilanteen mukaisesti. Järjestelmän avulla kuljettajat pystyvät välttämään turhaa kaupunkiajoa ja paikan vapautumisen odottamista keskusta-alueella. Samalla  ilmastopäästöt ja melu vähenevät, ilmanlaatu paranee sekä saadaan kustannussäästöjä.

- Tulevaisuudessa mahdollisesti laajennamme järjestelmää siten, että jakeluruutuja on kaupungissa enemmän. Sen verran mielenkiintoa projektimme herätti Oslossa, että mahdollisesti myös muissa Euroopan kaupungeissa kokeillaan vastaavaa järjestelmää, kertoo projektipäällikkö Sami Sahala Forum Virium Helsingistä tyytyväisenä.

Useita hyviä käytäntöjä kopioitavaksi

Eurooppalaisten metropolialueiden yhteistyössä on jaettu useita uusia keinoja vähentää kaupunkilogistiikan ilmastopäästöjä.

Norjassa on monia hyviä esimerkkejä ja innovatiivisia ratkaisuja vähähiilisen logistiikan järjestelyistä. ASKO-tukkuliike on vähentänyt maassa kuljetusketjunsa ilmastopäästöjä systemaattisesti. Logistiikka-alan yritys DHL:llä on Oslon ydinkeskustassa mikroterminaali, josta kaupunkijakelu hoidetaan erillisen jakelupyörän avulla. Oslossa on käynnistynyt myös Autoton kaupunkielämä -projekti, jonka tavoitteena on elävöittää kaupunkikeskustaa sekä siirtää autot pysäköintitiloihin toreilta ja ydinkeskustan katujen varsilta. Projektissa tarjotaan ja sisustetaan keskeisillä alueilla sijaitsevia parkkiruutuja kaupunkilaisten käyttöön. Taustalla on kaupunkisuunnittelija Jan Gehlin ideologia: hyvä kaupunki on hyvä istua.

Muiden hankkeeseen osallistuvien metropolialueiden hyviä käytäntöjä ovat mm.

  • Rooman innovatiivinen kaupunkilogistiikkaterminaalisuunnitelma siirtää rahtiliikenne kokonaan raiteille
  • Budapestin keskustan pyöräjakelu 
  • Göteborgin kaupunkijakelu ja uusi Bzzt -palvelu, jossa viimeisen mailin ratkaisuna pakettijakelu hoidetaan pienillä sähkökäyttöisillä taksikapseleilla.

HSY:n vetämässä hankkeen osaprojektissa (SMART-MR) luodaan parhaat konseptit vähähiilisten asemanseutujen kehittämiseksi yhdessä kuntayhtymän jäsenkaupunkien kanssa.

 Lisätietoja

Jakeluruutu-pilotista:​

Jakeluruutu on Forum Virium Helsingin koordinoima pilotti, jossa on mukana useita logistiikka-alan yrityksiä ja Helsingin kaupunki. Pilotin tavoitteena on tehostaa logistiikkaliikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä vähentää ruuhkaa, melua ja ilmastopäästöjä. Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.

Forum Virium Helsingin verkkouutinen pilotista »   

SMART-MR -hankkeesta:

HSY ja Helsingin seutu osallistuvat SMART-MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla.

Hanke pyrkii vastaamaan metropolialueiden liikenteen aiheuttamiin ongelmiin, erityisesti ruuhkiin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Kartoittamalla kestävämpiä liikkumisratkaisuja pyritään tukemaan liiketoimintaympäristöä ja tarjoamaan terveellisempää kaupunkiympäristöä. Hankkeella on neljä alatavoitetta: 

  • tuottaa metodeja ja työkaluja osallistavalle liikennesuunnittelulle
  • muuntaa urbaaneja liikkumissuunnitelmia metropolitason suunnitelmiksi
  • kehittää ratkaisuja vähähiilisiin asemanseutuihin intermodaalisina solmuina sekä logistiikka- ja palvelualueina
  • tukea jakamistaloutta sekä uusia, innovatiivisia ja kestäviä liikkumismuotoja

SMART-MR:ssä on mukana kymmenen partneria kahdeksalta Euroopan kaupunkiseudulta (Ljubljana, Oslo-Akershus, Göteborg, Helsinki, Budapest, Rooma, Porto ja Barcelona). Hanke saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta.  
www.interregeurope.eu/smart-mr
www.hsy.fi/smart-mr  
www.facebook.com/interregeuropesmartmr  

Aihe: Ilmanlaatu; Ilmastoystävällinen arki; Seututieto; Ympäristövastuu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt