SMART-MR -hankkeessa kehitetään kestävämpiä liikennesuunnitelmia metropolialueille

Yhteiseurooppalaisen SMART-MR -hankkeen työpajassa kehitettiin kestävän liikkumisen suunnitelmia tähtäimessä liikenteen päästöjen vähentäminen metropolialueilla. Laaja joukko asiantuntijoita kokoontui vaihtamaan kokemuksia ja tunnistamaan uusia innovatiivisia ratkaisuja suunnittelun parantamiseksi. Helsingin seutu sai tunnustusta liikenteen, maankäytön ja asumisen suunnittelun kytkemisestä yhteiseen prosessiin: vuonna 2015 valmistuneet seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015, Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia ASTRA 2025 valmisteltiin kiinteässä yhteistyössä.

SMART-MR -hankkeen toinen teematyöpaja kestävän liikkumisen suunnittelusta (Creating a Regional Sustainable Mobility Plan) järjestettiin Roomassa 21.–22.3.2017. Eurooppalaiset hankepartnerit kokosivat asiantuntijoita ympäri Eurooppaa kehittämään liikkumisen suunnitelmia entistä kestävämmiksi ja vaikuttavammiksi sekä vaihtamaan kokemuksia parhaista käytännöistä ja tunnistamaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Keskeisinä teemoina olivat mm. suunnitteluun liittyvän tiedon kerääminen, sen menetelmien kehittäminen sekä suunnitelmien toteuttaminen ja niiden seuranta. Helsingin seudulta työpajaan osallistuivat HSY:n, HSL:n ja Helsingin kaupungin edustajat. 

Hankkeessa kartoitetaan parhaita käytäntöjä eri metropolialueilta. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 sai hankepartnereilta ja suunnittelun asiantuntijoilta tunnustusta vahvasta maankäytön ja asumisen suunnittelun kytkemisestä liikennesuunnittelun prosessiin. Perinteiset maankäytön ja liikenteen erilliset suunnitteluprosessit ovat vielä vallalla useimmilla eurooppalaisilla metropolialueilla. Kestävän yhdyskuntarakenteen edellytyksenä on tiivis yhteistyö maankäytön ja liikenteen suunnittelun välillä. Tällöin rakenteesta irrallaan olevien alueiden muodostumista voidaan ehkäistä ja hajarakentaminen minimoida. HSL:n koordinoimassa HLJ-prosessissa on onnistuttu erityisen hyvin seudullisen yhteistyön järjestämisessä 14 kunnan alueella, sekä poliittisella että virkamiestasolla ja eri sektoreiden välillä.

SMART-MR eli Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla. Helsingin seudun teemana on vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen. Helsingin seudun työtä koordinoi HSY ja yhteistyössä ovat mukana HSL, Uudenmaan liitto, Helsinki Business Hub, Green Net Finland ja laaja joukko muita seudullisia toimijoita. Hankkeessa on mukana kahdeksan eurooppalaista metropolialuetta. Helsingin seudun lisäksi mukana ovat Oslo-Akershus, Göteborg, Budapest, Slovenia, Rooma, Porto ja Barcelona. Hanketta koordinoi Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

SMART-MR -hanke saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta. Projekti kestää 1.4.2016–31.3.2021.

Lisätietoja:

Aihe: Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa; Kirkkonummi
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat