Laadultaan erinomaista juomavettä suoraan hanasta

 

 

​​​Toimiva vesihuolto on avain yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittymiseen. Puhdas vesi ja sen mahdollistama hygienia ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Vesi on olennainen osa Suomea ja suomalaisuutta. Me HSY:ssä huolehdimme siitä, että pääkaupunkiseu​​dun yli miljoona asukasta voivat nauttia Päijänne-järven vedestä puhdistetusta korkealaatuisesta juomavedestä. 

Hanavesi täyttää kolmen E:n kriteerit: se on laadultaan erinomaista, ekologista ja edullista. Suomessa vesihuolto on korkealla tasolla, mistä kertoo esimerkiksi se, että:

 
  • Hanavesi on laadukasta eli turvallista, hajutonta, mautonta ja väritöntä. Suuret vesilaitokset, kuten HSY, täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön veden laadulle asettamat vaatimukset erinomaisesti. 
  • Hanavesi on edullista. Yksi juomalasillinen maksaa vesilaitosten vertailuhinnan keskiarvon mukaan 0,06 senttiä - ämpärillisen saat 3 sentillä! HSY:n alueella vesi on tätäkin edullisempaa: juomalasillisen hinnaksi tulee alle 0,05 senttiä. (Lähde: Vesilaitosyhdistys valtakunnallinen vertailuarvo)
  • Hanavesi on ekologista. Hanavesi on ilmastoystävällinen juoma. Sitä ei tarvitse erikseen kasvattaa, valmistaa, pakata ja kulkuneuvolla kuljettaa. Vedentuotannon hiilijalanjälki on todella pieni, pääkaupunkiseudulla noin 35 g/m3 eli vain noin 2 kgCO2 asukasta kohden vuodessa. Tämä vastaa noin 15 km autolla ajamista koko vuoden aikana.
Asikkalanselältä järvivesi kulkee HSY:n vedenpuhdistuslaitoksiin 120 kilometriä pitkää Päijännetunnelia pitkin. Tuotamme vettä yli 90 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Pelkästään yhden päivän aikana talousvettä virtaa pääkaupunkiseudun vesijohtoverkostoon lähes 260 000 kuutiometriä, millä täyttäisi eduskuntatalon yli kahteen kertaan. Suomen uusiutuvista vesivaroista käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan vuotuisesti kuitenkin vain noin 0,4 prosenttia, eli olemme vesimiljonäärejä. Vaikka vedestä ei ole pulaa, erityisesti lämmintä vettä ei kannata lotrata, sillä veden lämmittäminen kuluttaa energiaa.

 
Hanavettä tulee 99,999 prosentin varmuudella. HSY:ssä oli vuonna 2016 kulutuskeskeytysaika alle 5 minuuttia/asukas ja korjasimme pääkaupunkiseudulla 270 putkirikkoa. Vesijohtoverkostosta, jota pääkaupunkiseudulla risteilee maan alla yli 3000 kilometriä, täytyy pitää huolta, jotta toimintavarmuus säilyy. 

 
- Kasvavan asukasmäärän myötä teemme jatkuvasti myös uusia investointeja sekä vedentuotantoon että vedenjakeluun, kertoo vedenpuhdistuksen osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto HSY:stä.  Vedenpuhdistuslaitoksia on kaksi, joissa Päijänteen vesi viipyy noin vuorokauden ja sitten pumpataan pääkaupunkiseudun asukkaiden käyttöön. Toinen eli Vanhankaupungin laitos saneerattiin juuri ja se on tällä hetkellä Suomen suurin vedenpuhdistuslaitos. Pitkäkosken laitos tullaan myös kunnostamaan lähivuosina, jatkaa Vuorilehto.  ​

 

​​​​Nostetaan malja satavuotiaalle Suomelle ja laadukkaalle hanavedellemme! 

Hanavesi_palvelijatar_nostaa_maljan_nettiversio.jpgViestimme suomalaisille korkealaatuisesta hanavedestä ja annamme hanavedelle sen ansaitseman arvon. Vesilaitosyhdistyksen, HSY:n ja viidentoista muun suomalaisen vesihuoltolaitoksen yhteinen "hanavesiooppera" näkyy ja kuuluu pääkaupunkiseudun elokuvateatterissa, radiossa, nettitelevisiossa ja sosiaalisessa mediassa 12.-30.4. Kampanja näkyy myös seuraavissa kaupungeissa: Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Kampanja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. 

 
Lue lisää kampanjasivuiltamme: www.hsy.fi/hanavesi​​

 
Aihe: Asiakaspalvelu; Kodin vesiasiat; Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Opettajat; Yritykset ja yhteisöt