HSY palkitsi hyvästä ilmastotyöstä H&A Siivouspalvelun ja helsinkiläisen Maatullin ala-asteen koulun

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on myöntänyt ilmastopalkinnot vantaalaiselle H&A Siivouspalvelulle sekä helsinkiläiselle Maatullin ala-asteen koululle. Lisäksi vantaalaiselle Leppäkorven koululle myönnettiin kunniamaininta. HSY jakoi palkinnot toimijoille, jotka ovat aktiivisesti ja innovatiivisesti toimineet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä edistäneet seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista.

H&A Siivouspalvelun kilpailuvalttina ympäristönäkökohdat

HSY myönsi HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnon 2017 vantaalaiselle H&A Siivouspalvelulle pitkäjänteisestä ympäristötyöstä. HSY:n palkintoraati totesi siivousalan hyvin kilpailluksi alaksi ja yritys on osannut hienosti nostaa ympäristönäkökohdat kilpailuvaltikseen. Raati näkee H&A Siivouspalvelun oman alansa edelläkävijänä.

Palkittu yritys on onnistunut pienentämään logistiikasta aiheutuvia ilmastopäästöjä. Reittisuunnittelun kulmakiviä ovat pyöräily, kävely ja julkiset kulkuneuvot. Työntekijän asiakaskohteet valitaan siten, että kulkeminen taittuu näillä mahdollisimman helposti. Samalla on saatu säästöä matkakuluihin. Lisäksi sporttipassikampanja palkitsee ahkerimmat arkiliikkujat.

H&A Siivouspalvelut on kutistanut kemikaaleista syntyvää ympäristökuormitusta. Suuri osa puhdistusaineista on ympäristömerkittyjä ja kemikaalien käyttöä suitsivat annostusjärjestelmät sekä uudet laitteet ja siivousmenetelmät. Henkilöstön ympäristökoulutus on keskeisessä roolissa yrityksen toiminnassa. H&A Siivouspalvelulla on ollut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käytössään vuodesta 2012 asti.

Maatullin ala-aste hyödyntää kekseliäästi sosiaalista mediaa

Alle 18-vuotiaille suunnatun HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori 2017 -palkinnon voitti Maatullin ala-aste, joka on ollut HSY:n kummikoulutoiminnassa mukana kahtena vuonna. Se on toiminut ympäristöasioiden edelläkävijänä jo pitkään ja arjen käytännöt ovat hioutuneet vuosien myötä entistä ekologisemmiksi. Voittajan valinnassa HSY:n palkintoraati kiinnitti erityistä huomiota kekseliäisyyteen, omaperäisyyteen ja tietoisuuden herättämiseen. Voittajakoulu on hyödyntänyt hienosti sosiaalista mediaa ympäristöviestinnässään. Koululla on aktiivista ja monipuolista ympäristötoimintaa, johon oppilaita sitoutetaan eri teemojen kautta.

Koululla toimii oppilaiden ympäristöraati, joka jakaa ympäristötietoutta oppilailta oppilaille hauskoilla ja innostavilla tavoilla. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi lajittelupeli, QR-koodisuunnistus ruokateemasta ja YouTube-video ekologisesta joulusta. Ympäristöviestinnässään koulu myös hyödyntää blogia ja Instagramia. Oppilaat ovat toteuttaneet energiasäästöviikon ja osallistuneet aktiivisesti kansainväliseen ympäristöprojektiin. HSY:n palkintoraati kiinnitti huomiota myös opettajien aktiiviseen rooliin, mikä tukee oppilaiden ympäristökasvatusta merkittävästi.

Ympäristöryhmä Yrrä kannustaa oppilaita ilmastoystävälliseen toimintaan

HSY myönsi vantaalaiselle Leppäkorven koululle kunniamaininnan laaja-alaisesta ympäristötyöstä. Myös Leppäkorven koulussa toimii oppilaista muodostuva, aktiivinen ympäristöryhmä Yrrä. Se on kekseliäästi haastanut oppilaita viettämään muun muassa ruudutonta viikkoa, jolloin vapaa-ajalla ei ole käytetty esimerkiksi kännyköitä tai pelikoneita. He ovat järjestäneet mielenosoituksen päästöttömien koulumatkojen puolesta ja kannustaneet koululaisia kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyöräillen. Raati totesi myös, että osallistuminen Vantaan kaupungin sähkönsäästöhankkeeseen ja pihan kehittäminen vuorovaikutteisesti kertovat yhteisöllisyydestä ja oppilaiden omaehtoisen toiminnan aktivoimisesta. Moni Leppäkorven koulussa käytössä oleva idea olisi hyödynnettävissä sellaisenaan myös muissa kouluissa.

Voittajat valittiin HSY:n Kummikoulujen ja Ekokompassi-toimijoiden joukosta

HSY jakoi palkinnot 9. helmikuuta pidetyssä Helsingin seudun ilmastoseminaarissa. Palkinnot jaettiin neljättä kertaa.
Ilmastopalkinnon voittaja valittiin Ekokompassia käyttävien yritysten, yleisötapahtumien ja virastojen joukosta, jotka olivat ilmoittautuneet mukaan kilpailuun.

Ilmastojunioripalkinnon voittaja valittiin niiden koulujen joukosta, jotka ovat osallistuneet HSY:n kummikoulutoimintaan ja ilmoittautuneet kilpailuun mukaan. Maatullin ala-aste on ollut mukana kummikoulutoiminnassa lukuvuosina 2016–2017 teemalla elintärkeä vesi ja 2010–2011 teemalla kestävä kulutus.

Ekokompassi pähkinänkuoressa

 • HSY:n ylläpitämä ympäristöjärjestelmä pk-yrityksille ja tapahtumille.
 • Pääkaupunkiseudulla Ekokompassin on ottanut käyttöön noin 60 yritystä, tapahtumaa ja virastoa.
 • Palvelun taustalla ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, HSL sekä HSY.
 • lisätietoa: ekokompassi.fi

HSY:n kummikouluohjelma

 • HSY vastaa koulujen jätehuollosta ja on perustanut ohjelman 10 lukuvuotta sitten.
 • Ohjelmassa on ollut mukana 86 koulua.
 • Kummikouluissa suunnitellaan ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta.
 • Kummikoulut saavat maksutonta ympäristökasvatusta valitsemallaan teemalla Kestävä kulutus tai Elintärkeä vesi.
  • Kestävä kulutus -teemassa opitaan jätteen määrän vähentämistä, lajittelua ja kohtuullisia kulutusvalintoja
  • Elintärkeä vesi -teemassa keskitytään veden kiertokulkuun, lähivesien tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin.
 • FEE Suomi myönsi vuonna 2016 HSY:lle tunnustuspalkinnon Ympäristökasvatuksen Ruusun monipuolisesta valistus- ja neuvontatyöstä.
 • lisätietoa: hsy.fi/kummikoulu

Aihe: Ilmastoystävällinen arki; Ympäristövastuu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Opettajat; Yritykset ja yhteisöt; Asiantuntijat