HSY mukana pohtimassa suosituksia asemayhteisöjen kestävän kehityksen edistämiseksi

Joukkoliikennekeskeistä kaupunkien kehittämistä työstetään kansainvälisessä työpajassa Göteborgissa 12–13.12.2017. Työpajan tuloksena syntyy suosituksia kestävän kehityksen edistämiseksi asemayhteisöissä eli joukkoliikennekeskittymissä, etenkin maankäytön ja tiivistämisen näkökulmista.

HSY on mukana eurooppalaisessa SMART-MR eli Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla. Hankkeessa järjestetään erilaisia työpajoja ja nyt joulukuussa pidetään neljäs työpaja Göteborgissa, Kungälvissä. Sen aiheena on joukkoliikenteeseen tukeutuvan maankäytön ja asemayhteisön kehittäminen.

Kohti kestävämpiä asemayhteisöjä 

Eurooppalaiset hankekumppanit tuovat työpajaan mukanaan asiantuntijoita kustakin maasta ja kokoontuvat Kungälvissä, yhdessä Göteborgin alueen kunnista, käsitelläkseen joukkoliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkikehittämistä. Hankekumppanit esittelevät hyviä käytäntöjä ja jakavat aiheeseen liittyviä kokemuksia. He myös tunnistavat innovatiivisia ratkaisuja liikkumisen kehittämiseksi ja sidosryhmien, kuten asukkaiden, osallistumisen kehittämiseksi. Lisäksi he antavat suosituksia maankäytön tehokkuudesta kestävissä asemayhteisöissä. Asemayhteisöt ovat keskeisiä aluekehittämisen kohteita ja osa verkostomaisten metropolialueiden monimutkaista kokonaisuutta.

Tärkeimpiä tapahtumassa käsiteltäviä aiheita ovat tarvittavat keinot kestävän asemayhteisön luomiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi tiiviysdatan keruu ja aiheeseen liittyvä lainsäädäntö. Työpajassa käsitellään myös toteutukseen, seurantaan ja arviointiin liittyviä keinoja. Hankekumppanit käyvät työpajan aikana myös opintokäynnillä Ytterbyn asemayhteisössä, jonka kehittämisprojekti on parhaillaan käynnissä.

Työpajatyöskentelyssä hyödynnetään myös ”Kestävä tiiviys asemayhteisöissä (Sustainable Density in Station Communities)” -raporttia. Työpajassa esitellään selvityksen keskeiset tulokset ja parhaat käytännöt maankäytön kehittämisestä 1000 metrin säteellä asemasta ja maankäytön sekoittamisesta (asuminen, toimistot, viheralueet). Työpajan tuloksena syntyy suosituksia kestävän kehityksen edistämiseksi asemayhteisöissä, etenkin maankäytön ja tiivistämisen näkökulmista.

SMART-MR-hanke tähtää kestävään, vähähiiliseen liikkumiseen

Interreg Europen EAKR-ohjelman rahoittamassa hankkeessa on mukana kymmenen hankekumppania kahdeksasta Euroopan valtiosta: Slovenia, Norja, Ruotsi, Suomi, Unkari, Italia, Portugali ja Espanja. Hankkeen tavoitteena on tukea paikallisia päättäjiä liikennesuunnittelun parantamisessa sekä tarjota kestäviä keinoja joustavan, vähähiilisen liikkumisen ja liikenteen saavuttamiseksi. EU:n viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että noin 70 prosenttia Euroopan väestöstä on keskittynyt kaupunkeihin ja kymmenessä vuodessa osuuden odotetaan nousevan 80 prosenttiin.

Runsas ajoneuvoliikenne aiheuttaa ruuhkia ja synnyttää korkeita pienhiukkaspitoisuuksia kaupungeissa. Liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvät ongelmat vaikuttavat asukkaiden terveyteen ja elämänlaatuun ja ovat siksi yhä keskeisimpiä EU-politiikan kannalta.

Hankkeen ensimmäinen tapaaminen, jossa keskusteliin osallistavasta liikennesuunnittelusta, järjestettiin syyskuussa 2016. Toinen työpaja järjestettiin maaliskuussa 2017 ja sen teemana olivat kestävän alueellisen liikkumissuunnitelman kehittämiseen liittyvät kysymykset. Kolmas, kesäkuussa 2017 järjestetty työpaja keskittyi vähähiilisen logistiikan suunnitteluun.

HSY ja Helsingin seutu järjestävät viidennen työpajan Helsingissä 10.–12.4.2018. Sen aiheena on vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen.

Aihe: Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat