Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 21.4.2017

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 21.4.2017.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa
http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Hallitus päättää Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen urakkamuodosta ja hankintamenettelystä, Helsinki–Porvoo runkovesijohdon esisopimuksen hyväksymisestä ja kustannusjaon periaatteista Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen purkamisen osalta.

Hallitus päättää myös seuraavista hankinnoista:

  • Blominmäen tulevien rakentamisvaiheiden turvallisuutta parantavat rakennustyöt
  • Eiranrannan viemärituuletuksen rakennusurakka 
  • kylmävesimittareiden ja yksisuuntaventtiilien hankinta ajalla 5/2017–4/2019 
  • materiaalien siirtopalvelut Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella sekä Vantaan Energian jätevoimalaan ajalla 2017–2019
  • biojätteen käsittelyn tukiaineena käytettävän puhtaan puumurskeen/hakkeen hankinta Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen ajalla 2017–2019
  • Pohjois-Helsingin sekajätteen keräys- ja kuljetus sekä kartongin keräys Helsingin kantakaupungin alueella.

Hallitus saa tiedoksi muun muassa Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen maaliskuulta 2017, ennakkotiedon pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2016, jätevedenpuhdistuksen tilanteen pääkaupunkiseudulla vuonna 2016 ja SeutuCD’16:n sekä hanavesikampanjan.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen urakkamuodosta ja hankintamenettelystä sekä pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2016.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä em. osoitteessa perjantaina 21.4.2017.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt; Asiantuntijat