Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 17.3.2017

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 17.3.2017.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa
http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM

Hallitus päättää muun muassa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakassopimuksen hyväksymisestä ja luoton ottamisesta Euroopan investointipankilta sekä vesihuollon toimialajohtajan viran täyttämisestä. Hallitus päättää myös kustannusjaon periaatteista koskien Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen sakka-altaiden kunnostusta ja Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen purkamista. Hallitus päättää lisäksi Blominmäen jätevedenpuhdistamon kalliorakennusurakan lisätyöstä ja kiekkosuodatuksen hankinnasta.

Hallitus saa tiedoksi vuoden 2016 henkilöstökertomuksen ja talven ilmanlaatukatsauksen.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vesihuollon toimialajohtajan viran täyttämisestä ja Blominmäen jätevedenpuhdistamon kalliorakennustyöstä.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä em. osoitteessa perjantaina 17.3.2017.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Asiantuntijat; Yritykset ja yhteisöt