Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunneleita louhitaan Mikkelässä

Blominmaki-tunnelit.jpg​Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolastolouhinnat ovat edenneet suunnitellusti. Jotta myös viemäritunnelit saadaan louhittua valmiiksi ajoissa ennen HSY:n puhdistamon käyttöönottoa, aloitetaan pitkäkestoisin louhintaosuus Espoon Mikkelässä jo huhtikuussa 2017. Mikkelän tunnelin louhinta kestää alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin, koska Söderskogin alueen työtunneliyhteydestä luovuttiin ympäristösyistä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti 17.3.2017 tilata tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhintaa ja lujitusta lisätyönä puhdistamon kalliorakennusurakoitsijalta Lemminkäinen Infra Oy:ltä.

Mikkelän ajotunnelin kautta toteutettavat viemäritunnelityöt jaetaan kahteen vaiheeseen:

  • puhdistamon kalliorakennusurakan aikaiseen lisätyöosuuteen
  • kalliorakennusurakan jälkeen käynnistyvään kilpailutettavaan urakkaan.

- Toteutusaikatauluun saadaan lisätyön ansiosta niin paljon varmuutta, että lisätyöalueelta jatkavan urakan työt voidaan siirtää alkamaan puhdistamon kalliorakennusurakan jälkeen, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Huhtikuussa käynnistyvät työt tukeutuvat Mikkelän ajotunneliin ja tukikohta-alueeseen, joita ei tässä vaiheessa olisi pystynyt tarkoituksenmukaisesti jakamaan kahden eri urakoitsijan kesken. Kustannukset ovat enintään 3 miljoonaa euroa. Työ kestää 6-8 kuukautta eikä viivästytä puhdistamon kalliorakennusurakan valmistumista. Maksimissaan louhitaan noin 1 200 tunnelimetriä, jolloin tunnelien louhintaperät ovat saavuttamassa Espoo-Kauklahti -rata-alueen.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

  • Valmistuttuaan puhdistamo käsittelee tehokkaasti 400 000 asukkaan jätevedet.
  • Asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee: jätevedestä puhdistuu fosfori yli 96- prosenttisesti ja typpi yli 90-prosenttisesti.
  • Puhdistamo käyttää omaa energiaa.

www.hsy.fi/blominmaki

Aihe: Hallitustiedote; Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo; Kirkkonummi
Kohderyhmä: Asukkaat; Asiantuntijat