Aurinkopaneelit valtasivat Viikinmäen jätevedenpuhdistamon katot/ Roofs of the Viikinmäki wastewater treatment plant overtaken by solar panels

Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon katot ovat saaneet uutta ilmettä. Katoille on asennettu tänä keväänä yhteensä 886 aurinkopaneelia, joista saatava sähkö yhdessä laitoksen muun oman tuotannon kanssa kattaa kaikkiaan 70 prosenttia puhdistamon sähkönkulutuksesta. Paneelien myötä Viikinmäestä tulee Suomen viidenneksi suurin aurinkovoimala. Aurinkovoimala osa HSY:n energiatehokkuusohjelmaa, jossa HSY on sitoutunut yhdeksän prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä vuoden 2010 tasosta laskettuna./

The roofs of the Helsinki Viikinmäki wastewater treatment plant have gotten a new look. There are altogether 886 solar panels, installed on the roofs during the spring of this year. Electricity produced by the panels, together with plant’s own electric power production, covers all in all 70 per cent of the electricity consumption of the wastewater treatment plant. With the panels, Viikinmäki becomes Finland’s fifth largest solar power station. The solar power plant is part of HSY’s energy efficiency programme wherein HSY pledges a nine per cent energy saving target by 2016, calculated from the 2010 level.

 

Suomen ja Pohjoismaiden suurimman jätevedenpuhdistamon katot täyttyvät aurinkopaneeleista/  Roofs of Finland’s and the Nordic countries’ largest wastewater treatment plant are covered with solar panels

 

Viikinmäen aurinkovoimala on Suomen viidenneksi suurin/ Viikinmäki solar power station is Finland’s fifth largest station


Pääosin kallion sisään rakennettu puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 1994. Viikinmäen kalliopuhdistamossa käsitellään paitsi Helsingin myös Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon, eli yhteensä noin 800 000 asukkaan sekä alueen teollisuuden jätevedet./

The wastewater treatment plant, which is mainly built inside the rock, was kicked off in 1994. The Viikinmäki rock-based wastewater treatment plant treats wastewater generated in the area of Helsinki, Mid- and Eastern Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää and Sipoo, i.e. by altogether ca. 800 000 inhabitants, and industry in those areas.

Jätevedenpuhdistus kuluttaa paljon energiaa. Vaikka Viikinmäkeen valmistunut aurinkovoimala on mittava Suomen mittakaavassa, se kattaa puhdistamon sähkönkulutuksesta vain 0,6 prosenttia. Viikinmäessä kerätään energiaa myös ottamalla lämpöä talteen jätevedestä ja ilmanvaihdosta sekä tuottamalla kaasua lietteen mädätteestä. Puhdistamo tuottaa nykyisin kaiken tarvitsemansa lämmön ja aurinkopaneelien käyttöönoton myötä kaikkiaan noin 70 prosenttia sähköstä./

The wastewater treatment consumes a lot of energy. Even though the solar power station erected in Viikinmäki is quite an extensive construction by Finnish standards, it only covers some 0.6 per cent of the entire electricity consumption of the treatment plant. Energy is also collected at Viikinmäki plant by re-covering heat from wastewater and ventilation, as well as by producing gas from digested sludge. The wastewater treatment plant nowadays produces all the heat it needs and, along with the installation of the solar panels, altogether some 70 per cent of the required electricity.


 

Aurinkoenergian hyödyntäminen on osa HSY:n energiatehokkuusohjelmaa/
Utilisation of solar energy is part of HSY’s energy efficiency programme


 

Viikinmäen maamerkin Heka Harjannentie 44:n viisto katto nousee taustalta/ The sloping roof of Heka Harjannentie 44, a Viikinmäki landmark, rises in the background


 

Aurinkopaneelit keräävät energiaa arviolta 211 MWh vuodessa. Tämä tekee voimalan nimellistehoksi 257 kWp. Kerätty aurinkoenergia hyödynnetään jätevedenpuhdistamon omassa sähköverkossa./ Solar panels collect approximately 211 MWh of energy per year. According to this estimation, the nominal output of the power station is 257 kWp. The collected solar energy is utilised in the wastewater treatment plant's own electrical network.

Aihe: Ilmastoystävällinen arki; Kodin vesiasiat
Kaupunki: Helsinki
Kohderyhmä: Asukkaat; Asiantuntijat; Yritykset ja yhteisöt