Yhteiseurooppalainen hanke edistää kestävää liikkumista ja vähähiilisiä asemanseutuja

​Uusi hanke SMART-MR tähtää metropolialueiden liikennepolitiikan parantamiseen Euroopassa. Lisäksi kehitetään keinoja ilmastoystävällisten liikkumistapojen edistämiseksi. HSY ja Helsingin seutu ovat hankkeessa mukana.

- SMART-MR eli Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions -hanke pyrkii vähentämään liikenteen aiheuttamia ongelmia metropolialueilla, kuten ruuhkia ja kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi tavoitteena on tukea terveellistä kaupunkiympäristöä ja vähähiilistä liiketoimintaa erityisesti asemanseuduilla, kertoo projektipäällikkö Pia Tynys HSY:stä.

Kahdeksan metropolialuetta paneutuu kestävän liikkumisen edistämiseen

Hankkeessa on mukana kahdeksan eurooppalaista metropolialuetta: Göteborg, Helsinki, Oslo-Akershus, Budapest, Ljubljana, Rooma, Barcelona ja Porto. Hanketta koordinoi tieteellinen tutkimuskeskus Slovenian Academy of Sciences and Arts. Erilaiset teematyöpajat ovat tärkeä osa hanketta. Metropolialueet jakavat työpajoissa kokemuksiaan liikenteestä ja liikkumisen suunnittelusta. Niissä valmistellaan metropolikohtaiset seutuanalyysit, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä näiden pohjalta valmistellaan suosituksia ja kehittämisperiaatteita kestävään liikkumiseen.

- Hankkeen tuloksena kootaan opas keskeisimmistä toimenpiteistä, jotka edistävät joustavaa ja vähähiilistä liikkumista metropolialueilla. Oppaaseen kerätään parhaita käytäntöjä ja toimintasuosituksia sekä eväitä politiikan parantamiseen. Näitä keinoja ja käytäntöjä pyritään edistämään metropolialueilla, Tynys kuvailee.

Vuorovaikutteinen liikennesuunnittelu keskustelun aiheena teematyöpajassa

Projektin ensimmäinen teematyöpaja Vuorovaikutteinen liikennesuunnittelu eli Participatory transport planning järjestettiin Ljubljanassa syyskuun puolivälissä 2016. Työpajassa esiteltiin metropolialueiden hyviä ja huonoja esimerkkejä erilaisista suunnittelu- ja vuorovaikutusprosesseista, kuten tiemaksujen käyttöönotosta eri metropolialueilla.

- Työpajassa todettiin, että menestyksekäs vuorovaikutusprosessin johtaminen mahdollistaa useampien tavoitteiden saavuttamisen, eri näkökulmien huomioimisen ja ratkaisujen muodostamisen kaikille sosiaaliryhmille. Hyvä vuorovaikutus motivoi paikallisia toimijoita. Vahvan vuorovaikutusprosessin haittapuolia ovat suunnitteluprosessin pitkittyminen ja kustannusten kasvu, Tynys kertoo.

Helsingin seudulla edistetään ilmastoystävällisiä asemanseutuja

- Helsingin metropolialueen teemana on vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen. Tavoitteena on hahmottaa uusia toimintatapoja, keinoja ja palveluita raideliikenteen ja asemanseutujen vetovoiman kasvattamiseksi ja asukkaiden vähäpäästöisen arjen helpottamiseksi, Tynys sanoo.

Helsingin metropolialueen työtä koordinoi HSY ja yhteistyössä ovat mukana HSL, Uudenmaan liitto, Helsinki Business Hub, Green Net Finland ja laaja joukko muita seudullisia toimijoita. Työpaja toteutetaan keväällä 2018.

SMART-MR -hanke saa rahoituksensa Inter​reg Europe -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa euroa ja hanke kestää viisi vuotta. SMART-MR tukee Europe 2020 -ohjelman tavoitteita, koheesiopolitiikkaa ja Interreg Europe -ohjelmaa edistämällä uudentyyppistä liikkumista ja liikennepolitiikkaa.


Aihe: Seututieto; Ilmastoystävällinen arki
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat