Urbaani puuvaja suunnittelukilpailun voittajaksi Jaakko Viertiö

Puunsäilyttämiseen pienillä kaupunkitonteilla etsittiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja Aalto-yliopiston opiskelijoille suunnatussa suunnittelukilpailussa. Kilpailun voitti helsinkiläinen Jaakko Viertiö ehdotuksellaan "The urban woodshed 2016".

Hyvä puuvaja pitää klapit kuivina

Vain kuiva klapi palaa tehokkaasti ja vähäpäästöisesti. Liian moni olemassa oleva puuvaja on kuitenkin sellainen, etteivät klapit pysy kuivina. Tuomaristo kiinnittikin suunnittelukilpailun ehdotuksissa erityistä huomiota siihen, kuinka hyvin puuvaja suojaa sateelta ja miten hyvin ilma kiertää vajassa. Tuomaristo jakoi kaksi palkintoa. Ensimmäisen palkinnon sai Jaakko Viertiö ehdotuksellaan "The urban woodshed 2016”.

- Voittajatyössä on huomioitu erityisen hyvin tuulettuvuus, ja vaja suojaa klapeja hyvin sateelta. Tuomaristo arvosti erityisesti vajan mielenkiintoista, kaksoisjulkisivun muodostavaa rimarakennetta ja modulaarisuutta, joka mahdollistaa vajan muunneltavuuden. Moduuleja voidaan liittää toisiinsa useita peräkkäin tarpeen ja pihan koon mukaan, jolloin vajaa voidaan käyttää monenlaiseen säilytykseen. Vaja sopii pienelle tontille, mikä on tärkeää juuri kaupunkiympäristössä, kertoo Urbaani puuvaja -suunnittelukilpailun tuomariston puheenjohtaja Matti Kuittinen.

- Tuomaristo piti myös vajan ulkonäöstä, johon rimoitus tuo uuden twistin ja koki sen sopivan yhteen monenlaisten rakennusten kanssa. Lisäksi tuomaristoa viehätti ajatus, että vajan voi maisemoida puutarhaan sopivaksi köynnöskasvien avulla. Oli myös loogista hyödyntää vajan rakenteessa kuormalavaa, Kuittinen sanoo.

Ruohokatto ja kompakti koko vahvuuksina 2. palkinnon saaneessa ehdotuksessa

Toinen palkinto myönnettiin latvialaiselle Kristaps Sveisbergsille ehdotuksesta ”AIMA”, jossa tuomaristo näki paljon potentiaalia. Sen erikoisuutena oli viherkatto. Suunnitelmassa oli mukana innovatiivisia materiaaleja kuten japanilaistyyppinen hiilletty puu, joka tuo vajalle sen persoonallisen ulkonäön.

- Puuvaja sai tuomaristolta erityistä kiitosta modernista, jopa runollisesta ulkonäöstä, viherkatosta ja lattian hyvästä tuulettuvuudesta. Kaksiovisuus mahdollistaa yhteiskäytön esimerkiksi naapurin kanssa tai kuivien klapien säilyttämisen toisessa päässä ja tuoreiden toisessa. Puuvajaa voi myös käyttää muun tavaran varastointiin, Kuittinen kertoo.

- Tuomaristo koki, että molemmat palkitut ehdotukset tarvitsevat vielä jatkokehitystä soveltuakseen täysin urbaaniksi puuvajaksi. Niissä molemmissa on kuitenkin paljon kehittämismahdollisuuksia ja muutokset pystyy toteuttamaan siten, että suunnittelijoiden alkuperäinen idea vajasta säilyy.

Yritysyhteistyötä tarvitaan puuvajojen jatkokehittämistä varten

Tuomaristo näki molemmissa ehdotuksissa omanlaista kauneutta ja herkkyyttä sekä kekseliäisyyttä, joita ei ole vielä hyödynnetty nykyisin käytössä olevissa puuvajoissa. Seuraava vaihe on saada yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään puunsäilytystä suunnittelukilpailun voittajaehdotusten pohjalta. 1. palkinnon voittaja sai palkinnoksi 1500 euroa ja 2. palkinnon saaja 1000 euroa.

Suunnittelukilpailuun tuli aikarajaan mennessä seitsemän hyvää ehdotusta, joista yksi ehdotus ei täyttänyt kilpailuvaatimuksia. Tuomaristoon kuuluivat tutkimuspäällikkö ja tuomariston puheenjohtaja Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta, arkkitehti Elias Rainio Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, Kari Aurimaa Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestöstä, Henri Lappalainen Halkotupa Oy:stä, tutkimuspäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta sekä ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalveluista. Suunnittelukilpailu on osa Urbaani puuvaja -hanketta, jossa kehitetään uudenlaisia polttopuun kuivumista edistäviä varastointi- ja palveluratkaisuja kaupunkien pientaloalueille. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto.

Lisätietoa:
Tutkimuspäällikkö ja Urbaani puuvaja suunnittelukilpailun tuomariston puheenjohtaja Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto, puh, 050 594 7990, matti.kuittinen(at)aalto.fi
Vinkkejä puunsäilyttämiseen: www.urbaanipuuvaja.fi
#urbaanipuuvaja

Aihe: Ilmanlaatu; Ilmastoystävällinen arki; Urbaani puuvaja
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: