Tiia, verkon tutkimusryhmän ryhmäpäällikkö, vesihuolto

Työskentelen vesihuollossa verkon tutkimusryhmän ryhmäpäällikkönä. Meitä on ryhmässä kaikkiaan seitsemän. Päätehtävämme ovat saneerausten ohjelmointi, priorisointi sekä verkostojen kuntotutkimukset analyyseineen.

Uusien mahdollisuuksien ja uuden osaamisen kartoittamista

Työpäiväni on melko usein täynnä erilaisia palavereja. Olen mukana monissa kehittämisprojekteissa. Niistä ÄlykäsVesi-hankkeen projektit ja niistä poikineet jatkoprojektit ovat hyvin työllistäviä. HSY:llä on mittava vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto, ja kehitämme työkaluja sen hallitsemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi uudenlaiset käyttöliittymät, jotka keräävät nykyisistä järjestelmistämme tietoa ja yhtenäistävät sitä käyttöömme, jolloin saamme kattavampaa tietoa ja ymmärrämme kokonaisuutta paremmin.

Yksi tärkeä aspekti projekteissa on löytää markkinoilta ja ns. oman hiekkalaatikon ulkopuolelta osaamista ja ymmärrystä siitä, miten HSY:ssä voimme tehostaa ja järkevöittää toimintaa verkostojen hallinnan alueella. Olemme panostaneet esimerkiksi tutkimukseen testaamalla sekä vesijohtojen että viemäreiden uudenlaisia kuntotutkimusmenetelmiä. Vesihuoltoverkostosta huolehtiminen on vastuullista toimintaa.

Ihmisten kanssa toimiminen ja uuden oppiminen motivoi

Työssäni antoisinta on monenlaisten ihmisten kanssa toimiminen ja se, että saan paneutua monenlaisiin tehtäviin omine yksityiskohtineen. Osallistun työni puolesta myös erilaisiin konferensseihin sekä koulutuksiin ja esiinnyn niissä usein myös itse. Tämä tuo oman mukavan lisänsä työskentelyyn. Tapaamme tilaisuuksissa eri maiden asiantuntijoita ja saamme uusia ideoita, joita voimme hyödyntää myös HSY:llä erilaisissa tutkimus- ja selvitystarpeissa.

HSY työnantajana mahdollistaa myös erikoistumisen

Tulin töihin HSY:lle niin sanottuna vanhana työntekijänä. Siirryin tänne Espoon Vedeltä, jonne olin päässyt suunnitteluinsinöörin tehtävään syksyllä 2008. HSY on mielestäni työnantajana turvallinen ja tarjoaa monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuksia erikoistua tarpeen mukaan.