HSY:n strategia

​​​​​​​​​​​​Strategiamme tähtää vaikutuksiin ja tuloksiin ​​toimintamme kaikilla tasoilla.​ ​​​​​Yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 14.11.2014 HSY:n strategian vuosille 2015–2020. Asetetut tavoitteet on otettu huomioon talous- ja toimintasuunnitelmassa.

​Toiminta-ajatuksemme

Puhtaasti parempaa palvelua – v​​astaamme pääkaupunkiseudun vesi- ja  jätehuollosta sekä seutu- ja ilmastotiedosta.​​​

Visiomme vuoteen 2020

Vastuulliset, tehokkaat ja​​ kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön parhaaksi.​​​

Strategiset päämäärämme ​

​​​Strategiset päämäärät​​Mahdollistajat

1. Ympäristön tila on parantunut.​

2. ​Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu.

​3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut. ​​

4. ​HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä.

5. ​Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen h​allittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella.​

​6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva​ henkilöstö.​

7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri.

8. HSY:n yhteisökuva on hyvä.

​9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen  ja luotettava yhteistyökumppani.​

   

Arvomme

Arvomme näkyvät päivittäisessä toiminnassamme. Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, palveluhenkisesti ja vastuullisesti. ​