Tunnistamme olennaiset ympäristövaikutuksemme säännöllisesti

​HSY:n ympäristöjärjestelmä ja sen sertifiointi edellyttävät olennaisten ympäristövaikutusten selvittämistä strategiakausittain ja muutosten yhteydessä.

  • HSY:n toimi- ja tulosalueet selvittävät omat ympäristövaikutuksensa.
  • Niihin liittyvät toimenpiteet käsitellään osana toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia, josta ne kootaan HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman osana seurattavaan ympäristöohjelmaan. Näin on toimittu vuoden 2015 alusta lähtien.
  • Saimme ympäristöjärjestelmillemme ISO 1400:2015 sertifikaatin 1.4.2016. Tämä sertifikaatti on voimassa 31.3.2019 asti.
  • Vastuullisuusraportoinnin olennaiset raportoitavat teemat on valittu huomioiden HSY:n ympäristöohjelman sekä toiminta- ja taloussuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian seurannan indikaattorit.