Lämmityksen päästöt

Vuonna 2017 lämmitysenergian kulutuksemme laski hieman verrattuna vuoteen 2016.  HSY:n lämmityksen päästöt olivat vuonna 2017 noin 4 120 t CO2-ekv.

Suurin osa lämmityksen päästöistämme syntyy vedenpuhdistamojen ja verkostotukikohtien käyttämästä kaukolämmöstä, koska jätevedenpuhdistamot ovat lämmön osalta käytännössä omavaraisia. Jätevedenpuhdistuksen lämmityksen päästöt ovat peräisin Suomenojan lämpökattiloiden maakaasusta ja vähäisessä määrin öljystä.


HSY:n lämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt 2009–2017. Harmaalla viivoituksella on kuvattu kuinka paljon suuremmat päästöt olisivat olleet ilman itse tuotettua uusiutuvaa lämmitysenergiaa.

HSY:n jätevedenpuhdistamojen mittava lämpöenergian tuotanto perustuu jätevesilietteen mädätyksestä saatavaan biokaasuun sekä lämmön talteenottoon lietteestä ja ilmastusilmasta. Kovilla pakkasilla myös jäteveden lämpöä saadaan hyödynnettyä ilmastusilman lämmityksen yhteydessä. Oman lämmöntuotannon voidaan ajatella korvaavan maakaasun käyttöä tai kaukolämpöverkkoon liitetyissä toimipisteissä kaukolämpöä.