Taloudellinen vastuu

Yhteiskunnan peruspalvelut toimintavarmasti ja kestävällä tavalla

Taloudellinen vastuu kattaa sekä toiminnan kestävyyden että organisaatiomme ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset.Taloudellinen vastuullisuus HSY:ssä tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja seuraamme taloutemme kehitystä huolella. Ennakoimme tulevaisuudessa toimintaamme vaikuttavia tekijöitä ja pyrimme huomioimaan niiden mukanaan tuomat muutokset taloutemme hallinnassa myös pitkällä aikavälillä.

  • Kehitämme investointien johtamisjärjestelmäämme. Suunnittelemme investointimme siten, että kykenemme optimoimaan rajallisten investointivarojen käyttöä sekä investoinnin kiireellisyyden että vaikuttavuuden osalta.
  • Kehitämme myös investointitarpeidemme ennakointia. Mallinnamme 10-20 vuoden investointitarpeita ja pyrimme rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja omavaraisuusasteemme säilyvät hyvänä ja kykenemme harjoittamaan vastuullista taksapolitiikkaa, eli säilyttämään asiakasmaksut kohtuullisina pitkälle tulevaisuuteen.
Toiminnallamme on merkittävä vaikutus pääkaupunkiseudun aluetalouteen. Työllistämme suoraan 750 henkilöä ja vuotuiset palvelu- ja materiaalihankintamme ovat yli 250 miljoonaa euroa, millä on merkittävä alueellinen työllistämisvaikutus.

Tutustu vesihuollon investointiohjelmaamme 2017-26 »

Tutustu vesihuollon talousmalliin 2017 - 2036 »

Tutustu jätehuollon investointiohjelmaamme 2017-26 »

Tutustu jätehuollon talousmalliin 2017 - 2026 »