Investoinnit ympäristöön ja tulevaisuuteen

Tulevina vuosina haasteenamme on mittava investointiohjelma ja sen rahoitus.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

  • Vuonna 2021 valmistuvan Blominmäen jätevedenpuhdistamon kokonaiskustannusarvio on 371 miljoonaa euroa.
  • Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa ympäristönäkökohtien huomioiminen on keskeistä.
  • Puhdistamon käyttöönoton myötä jäteveden puhdistustehokkuus paranee huomattavasti. Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset tulevat olemaan parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella.
  • Lisäksi laitoksesta tulee Suomen ja mahdollisesti koko Euroopan energiatehokkain puhdistamo.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus

  • Ämmässuolle suunniteltujen investointien kokonaismäärä vuosina 2017–2021 on noin 33 miljoonaa euroa. 
  • Merkittäviä investointeja kohdistuu mm. biomassojen käsittelyyn ja biokaasun hyödyntämiseen. Vuonna 2015 otettiin käyttöön uusi biokaasulaitos.
  • Kompostointilaitoksen ja biokaasulaitoksen saneerauksilla varmistetaan laitosten toimintavarmuus ja ympäristöystävällinen toiminta myös jatkossa.
  • Ympäristövaikutuksia hallitaan myös mm. investoimalla kaatopaikkojen kaadunkeräys- ja vesienhallintajärjestelmiin sekä rakentamalla tiiviit kaatopaikan pintarakenteet. Tavoitteena on ympäristöhaittojen vähentäminen.
  • Sään ääri-ilmiöihin varaudutaan mm. saneeraamalla alueen jätevesien tasausallas ja rakentamalla uusi tasausallas alueen jätevesille.
  • Kenttäkapasiteettia ja uusiutuvaa energiaa lisätään.