Tulevaisuuden osaajat ympäristöalalle

​Teemme aktiivista oppilaitosyhteistyötä toimintamme kannalta tärkeimpien opiskelijaryhmien kanssa.

  • Järjestämme mm. opiskelijoiden työelämäjaksoja, kuten erilaisia harjoittelu- ja työelämään tutustumisen TET-jaksoja sekä teetämme opinnäytetöitä.
  • Kehitämme oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä projekteja.
  • Järjestämme erilaisia opiskelijavierailuja sekä opettajien ja opinto-ohjaajien vierailuja.
  • Osallistumme koulujen opetukseen muun muassa luennoimalla ja järjestämällä HSY:n omaa kummikoulutoimintaa.
  • Lisäksi teemme yhteistyötä kiltojen ja opiskelijajärjestöjen kanssa sekä järjestämme oppisopimuskoulutusta.