Tasoittamassa tietä työelämään

HSY osallistui kesällä 2017 Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan ja kantoi samalla kortensa kekoon nuorten työllistämiseksi.

Nostimme keskeisimmiksi teemoiksi rekrytointiprosessin sujuvuuden, perehdytysohjelman tekemisen ja palautteen antamisen sekä saamisen. Kesätyöntekijät saivat vastata Vastuullisen kesäduunin kyselyyn ja järjestimme heille työpajan, jossa he saivat antaa palautetta sekä jakaa kokemuksiaan kesätyöstä. Kyselyn ja työpajan palautteiden perusteella teimme toimenpidesuunnitelman vuodelle 2018.

Olemme mukana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnassa. Kierrätyskeskus on ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuuta kantava yhteiskunnallinen yritys.

  • Kierrätyksen edistämisen ohella yhtiön kantavana periaatteena on tarjota työttömille työnhakijoille määräaikaisia työtehtäviä ja tukea jatkotyöllistymiseen. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja valmentaminen lisäävät sosiaalista osallisuutta ja vähentävät syrjäytymistä. 
  • Kierrätyskeskus tarjoaa myös mielekästä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuuden olla mukana yhteisössä ja tehdä tärkeää ympäristötyötä. Toiminnan toteuttamisessa kiinnitetään huomiota vapaaehtoisten hyvinvointiin ja oppimiseen.
  • Kierrätystavaran kunnostuksen ja välittämisen lisäksi Kierrätyskeskus harjoittaa ympäristövalistusta, koulutusta ja konsultointia. Merkittävä osa toimintaa on erilaisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen.
  • Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku muun muassa toimeenpanee HSY:n kummikoulu-ohjelman.