Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö vastuullisessa työssä

Teemme yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavaa työtä.

Hyviä suorituksia tavoitteleva, muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen voimavaramme.

Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja seuraamme sitä säännöllisesti joka toinen vuosi toteutettavilla henkilöstökyselyillä. Kyselyjen tuloksia hyödynnämme toimintamme ja työhyvinvointimme kehittämisessä.

Me määrittelemme työhyvinvoinnin työntekijän positiiviseksi kokemukseksi työn sujumisesta ja omasta hyvinvoinnista niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin.

Terveelliset ja turvalliset sekä työkykyä edistävät työolot tuovat hyvät edellytykset työhyvinvoinnille. Työhyvinvointi syntyy siitä, että työ sujuu hyvin ja siihen vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme sertifiointiin tähtäävä työ käynnistyi 2016 (OHSAS 18 001). Sen aikana varmistimme, että muun muassa työolojen arvioinnissa sekä työtapaturmien ja turvallisuushavaintojen käsittelyssä meillä on yhtenäiset menetelmät käytössä ja toimimme niiden mukaisesti. Järjestelmämme sertifioitiin alkuvuodesta 2017.

Tuemme henkilöstömme osaamisen kehittämistä. Laadimme vuosittain koulutussuunnitelman, jonka toteuttamista seuraamme säännöllisesti. Osaamisen kehittäminen osaltaan tukee työhyvinvointia.

Järjestämme henkilöstöllemme monipuolista koulutusta. Vuoden 2016 koulutussuunnitelmamme sisälsi mm. johto- ja esimieskoulutusta. Työntekijöille tarjottiin työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvää koulutusta sekä eri aihealueisiin, kuten IT-taitoihin, kielitaidon kartuttamiseen, viestintä- ja mediataitoihin sekä projektimuotoiseen työskentelyyn valmentavaa koulutusta. Koulutuksen lisäksi henkilöstömme osallistuu toimintaamme liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja tarjoamme monipuoliset henkilöstöedut.

Lue lisää henkilöstökertomuksestamme »