Asiakkaat mukana kehittämisessä

Palaute kertoo tyytyväisistä asiakkaista

Kysymme vuosittain asiakkailtamme kuinka tyytyväisiä he ovat palveluihimme.

Vuoden 2016 asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin paneelikyselynä:

  • Kysyimme mitä mieltä asiakkaamme ovat vesi- ja jätehuollon palveluistamme sekä tarjoamastamme seutu- ja ympäristötiedosta.
  • Tutkimukseen vastasi 1 128 henkilöä Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista.
  • Tutkimuksen mukaan palveluihimme ollaan tyytyväisiä.
  • Vastaajista 75 prosenttia antoi HSY:n toiminnalle melko tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan.

Kehitämme myös tapaamme kohdata asiakkaitamme. Asiakaspalvelun kehittämishankkeessa (ASKO) olemme määritelleet tapaamme kohdata asiakkaamme. Olemme aktiivisesti vastuuta ottavia, asiantuntevasti selkeitä ja ystävällisesti palvelevia.

Otamme asiakkaat mukaan kehittämistyöhön

Kehitämme palvelujamme palvelumuotoilun keinoin yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Konseptoimme palveluitamme ja muutamme toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi.

AsiakasNyt -hankkeessa:

  • Ensimmäisessä konseptoinnissa selkeytimme omakotimuuttajan palvelupolkua tämän liittyessä HSY:n asiakkaaksi. Palveluiden tueksi tuotimme verkkosivuillemme lisää omakotimuuttajille kohdennettua tietoa. Aloitimme myös yhteistyön pääkaupunkiseudulla toimivien kiinteistövälittäjien kanssa.
  • Vuoden toisessa konseptoinnissa kysyimme pääkaupunkiseudun asukkailta, olisiko heillä tarvetta keskusta-alueen Sortti-asemalle.
  • Kolmannessa konseptoinnissa selvitimme yhdessä jätehuollon kuljetuspalveluiden kanssa, miten tarjoamamme jäteasiamiespalvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Kaikkien käynnistettyjen konseptointien kehitystyötä jatketaan edelleen.

HSY:n jäte- ja vesihuollon asiakkaina on paljon suurasiakkaita eli yrityksiä ja yhteisöjä, joilla on HSY:n kanssa lukuisia erilaisia palvelusopimuksia. Vuonna 2015 palveluita kehittämään valittiin kaksi asiakasta, joiden kanssa lähdimme selvittämään yhteistyön toimivuutta ja parhaita toimintatapoja. Kokemukset yhteistyön kehittämisestä olivat hyviä. Mukaan otettiin myös uusia asiakkaita, ja pysyvästä toimintamallista tehdään päätökset vuoden 2017 aikana. ‍