Asiakkaat mukana kehittämisessä

Palaute kertoo tyytyväisistä asiakkaista

Kysymme vuosittain asiakkailtamme kuinka tyytyväisiä he ovat palveluihimme.

Toteutimme vuoden 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen puhelinhaastatteluina ja paneelikyselynä:

  • Kysyimme mitä mieltä asiakkaamme ovat vesi- ja jätehuollon palveluistamme sekä tarjoamastamme seutu- ja ympäristötiedosta.
  • Tutkimukseen vastasi 1 000 henkilöä Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista.
  • Tutkimuksen mukaan palveluihimme ollaan tyytyväisiä.
  • Vastaajista 66 prosenttia antoi HSY:n toiminnalle melko tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan.
Kehitämme myös jatkuvasti tapaamme kohdata asiakkaitamme. HSY:ssä on käytössä yhteinen asiakaskohtaamisen malli, johon peilaten mittaamme säännöllisesti asiakaskokemuksen laatua. Mallin mukaisesti olemme aktiivisesti vastuuta ottavia, asiantuntevasti selkeitä ja ystävällisesti palvelevia.

Otamme asiakkaat mukaan kehittämistyöhön

Kehitämme palvelujamme palvelumuotoilun keinoin yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Asiakkaat ovat tärkeässä roolissa mm. tunnistamassa palveluprosessiemme ne kohdat, joiden kehittäminen vaikuttaa olennaisesti palvelukokemuksen laatuun.

Konseptoimme palveluitamme ja muutamme toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi ja eri asiakasryhmien tarpeita vastaavaksi.

Vuoden 2017 aikana kehitimme suurasiakkaillemme oman palvelukonseptin, jonka mukainen toiminta käynnistyi vuoden 2018 alusta. Tässä konseptissa suurasiakkaat voivat asioida HSY:n kanssa oman nimetyn yhteyshenkilönsä kautta. Tällä palvelulla halutaan vastata paremmin suurasiakkaiden erityistarpeisiin.

Sähköisen asioinnin ja palvelujen digitalisoinnin kehittäminen mm. robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen ovat myös tärkeässä osassa asiakaspalvelun toiminnan kehittämistä.