Hankinnat

Edistämme hankinnoilla materiaali- ja energiatehokkuutta ja etsimme uusia innovatiivisia ratkaisuja

Hankinnoilla tuemme strategiaamme, jossa tasapainottuvat taloudelliset tekijät, materiaali- ja energiatehokkuus, ympäristövastuullisuus ja innovatiivisuus.

Sovellamme hankinnoissamme julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Pääperiaatteitamme ovat kilpailun aikaansaaminen, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus ja suhteellisuus. Pyrimme hankinnoissamme kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ja vaikutuksiltaan parhaaseen lopputulokseen. Hankintaprosessiamme ohjaavat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä taloudellisuus.

Kestävän kehityksen periaatteet, innovatiivisuus, materiaali- ja energiatehokkuus, ympäristövaikutukset sekä tilaajan varautumistarpeet huomioimme hankintojemme eri vaiheissa. Tämä kattaa tarjouspyynnön kohteen, tarjoajien soveltuvuuden ja arviointikriterien määrittelyn aina sopimusaikaiseen yhteistyöhön asti.

Olemme mukana ICLEI:n (Local Governments for Sustainability) kestävien hankintojen Procura+ verkostossa, ekohankintaverkostossa ja pääkaupunkiseudun julkisten hankkijoiden välisessä yhteistyössä.