HSY ja toimintaympäristö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut  HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Autamme asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.

Tunnuslukumme ja toimintapolitiikkamme

Tutustu tunnuslukuihimme »​​

Tutustu päätöksentekoomme »​

Tutustu toimintapolitiikkaamme »​

Toimintajärjestelmä tukee johtamista 

HSY:n toimintajärjestelmä otettiin käyttöön 2013. HSY:n laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitiin vuonna 2015 ja niiden määräaikaisarvioinnit suoritettiin vuonna 2016. Työterveys- ja työturvallisuusstandardi sertifioitiin vuonna 2016.

Toimintamme täyttää kansainväliset sertifiointivaatimukset.

Käytettävät standardit ovat laadunhallinnan osalta ISO 9001:2015, ympäristöasioiden osalta ISO 14001:2015 ja työterveys- ja työturvallisuusasioiden osalta OHSAS 18001:2007.

Lue lisää toimintapolitiikastamme »

Lue lisää toimintajärjestelmämme sertifioinneista »

Katso jätehuollon ympäristöraportit »

Katso vesihuollon ympäristöraportit HSY:n julkaisuiden vuosikansioista »

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata kuntayhtymän toiminta ja sen asiakkailleen tuottamat palvelut, joita ovat terveellisen ja korkealuokkaisen talousveden saanti, ympäristövaatimukset täyttävä ja häiriötön jätehuolto, viemäröinti ja jäteveden puhdistus sekä ilman laadun tarkkailu ja muun seututiedon tuottaminen.

Ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallinta, tunnistaminen ja torjunta ovat myös tärkeä osa riskienhallintaamme. Taloudellisten riskien hallinnassa pidämme tärkeänä varautumista lähivuosien mittaviin investointeihin jäte- ja vesihuollossa.

Riskienhallinta sisältyy kuntayhtymän sekä toimialojen ja tulosalueiden normaaliin toimintaan ja johtamiseen vuosikellon mukaisesti. Arvioimme riskien todennäköisyydet ja vaikutukset ensin toimiala- ja tulosaluekohtaisesti. Arviointityön tuloksena muodostetaan koko organisaation kattava HSY-tasoinen riskikartta, joka päivitetään vuosittain. Riskienkartoitukseen sisällytetään myös vaadittavat toimenpiteet ja vastuutahot riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi.

Vesihuollon riskejä hallitaan Water Safety Plan (WSP) ja Sanitation Safety Plan (SSP) työkalujen avulla.