Sähköiset oppimateriaalit

​​​Sähköiset oppimateriaalit käsittelevät ympäristöasioita etenkin jätteen synnyn ehkäisyn näkökulmasta eri oppiaineissa ja ammattialoilla. 

Aineistot ovat vapaasti käytettävissä opetuksen tukena. Aineiston siirto ja kopiointi opetustarkoituksessa ovat sallittuja, kunhan lähde on mainittu.

Lisää ideoita ympäristökasvatukseen löydät kummikoulun kansioista.