Kummikoulut

Kummikouluissa mietitään ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Tarjoamme koulutusta opettajille, oppitunteja oppilaille sekä monenlaisia materiaaleja.  Oppitunneilla teemaa käsitellään pelein, tehtävin, askartelemalla ja leikkien. Ohjelma antaa eväitä kestävän kehityksen opettamiseen vuosiksi eteenpäin.

Kummikouluohjelmaan v​alitaan vuosittain vähintään 10 peruskoulua Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueelta. Haku k​ummikouluksi on vuosittain maaliskuussa.​

Ohjelman suunnittelee  ja rahoittaa HSY ja sen toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku. Ohjelma on osallistujille maksuton. 

Kummikouluja 10 vuotta

Kummikouluohjelma viettää merkkivuotta. Olemme tarjonneet jo 88 kummikoululle maksuttoman ympäristökasvatuskokonaisuuden kuluneen kymmenen vuoden aikana. Opettajat ovat kiitelleet kummikouluohjelmaa muun muassa siitä, että kummikouluvuosi aktivoi ja parantaa koko koulun ympäristökasvatusta.

Merkkivuotta juhlimme koulujen kanssa. Viime vuonna tarjosimme kestävän kulutuksen kummikouluillemme mahdollisuuden osallistua Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon tarjoamalla koululle rekvisiittaa ja neuvojan tapahtuman järjestämistä varten. Tänä vuonna valitsimme HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinnonsaajan nykyisten ja aiempien kummikoulujemme joukosta. Merkkivuosi huipentuu musiikkinäytelmän – Lajitellut laulut ja Säästetyt sävelet- tarjoamiseen noin 1000:lle koululaiselle Finlandia-talossa 30.8.

Vuonna 2016 Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry eli FEE Suomi myönsi HSY:lle ympäristökasvatuksen tunnustuspalkinnon, ympäristökasvatuksen ruusun monipuolisesta valistus- ja neuvontatyöstä, jonka tärkeä osa kummikouluohjelma on.

Kummikouluvuoden teemat 

Alakouluille tarjoamme kaksi vaihtoehtoista teemaa kummikouluvuodelle: 

  • Kestävä kulutus -teemassa keskitytään jätteen määrän vähentämiseen, lajitteluun ja kohtuullisiin kulutusvalintoihin.
  • Elintärkeä vesi -teemassa keskitytään veden kiertokulkuun, lähivesien tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin. Lue lisää lukuvuodesta vesikummikouluna »

Ylä- ja yhtenäiskouluille on tarjolla kummikouluohjelma teemalla Kestävä kulutus.

Kehitämme parhaillaan ylä- ja yhtenäiskouluille vesiaiheista kummikouluohjelmaa esimerkiksi viemärietiketistä​​​​ ​ ja veden oikeasta käytöstä yhteistyössä pilottikoulujen kanssa. Ohjelma tulee mukaan kummikouluhakuun keväällä 2018. 

​​Tutustu viemärietikettiin »​​