Kompostointi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tarjoamme joka vuosi maksuttomia ja kaikille avoimia kompostointikursseja. Kurssit sopivat niin aloittelijoille kuin kokeneille kompostoijille. Kevään kurssiaikataulut alkavat hahmottua maaliskuussa. Katso kurssien aikataulut »

Kompostointi on luonteva osa pientalon jätehuoltoa pääkaupunkiseudulla. Voit kompostoida puutarha-, elintarvike- ja käymäläjätettä.

Hyvä tietää kompostoinnista

 • ​Keittiöbiojätteen kompostointiin tarvitset haittaeläimiltä suojatun kompostisäiliön.

 • Puutarhajätettä voi kompostoida siistissä, hoidetussa avokompostissa, esimerkiksi kehikossa.

 • Käymäläjätteen kompostointiin tarvitset tarkoitukseen suunnitellun kompostoivan käymälän, joka on kunnolla suljettu ja hyvin ilmastoitu tai käymälälaitteen, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty.

 • Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

 • Huomioi naapurit kompostorin paikkaa valitessasi. Pyri sijoittamaan komposti vähintään viiden metrin päähän naapuritontin rajasta.

 • Kompostoinnista on ilmoitettava HSY:lle jos

  • huoneistoja on enemmän kuin viisi

  • kompostoidaan käymäläjätettä

  • haetaan sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä (kahdeksaan viikkoon)

Kompostointi-ilmoitus

Tee kompostointi-ilmoitus »