Energiajäte

Käynnistimme energiajätteen keräyksen noin 10 vuotta sitten tilapäiseksi palveluksi. Tuolloin pääkaupunkiseudulla ei ollut laitosta, jossa jätettä olisi voinut hyödyntää energiaksi.  Kiinteistöillä erikseen lajiteltu polttokelpoinen jäte eli energiajäte kuljetettiin heinäkuuhun 2015 asti Lahteen kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Elokuussa 2015 aloimme kuljettaa energiajätettä Vantaan Energian jätevoimalaan. Myös kotien sekajäte on viety voimalaan syksystä 2014 alkaen. Siitä tehdään kaukolämpöä ja sähköä.

HSY:n järjestämä energiajätteen keräys päättyi huhtikuussa 2016. Sen tilalla käynnistimme toukokuussa 2016 muovipakkausten keräyskokeilun kiinteistöillä.