Energiajäte

Energiajäte on erikseen lajiteltua, polttokelpoista jätettä, kuten kotona syntyvä muovijäte ja lahjapaperit. Se käy kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Se ei kuitenkaan sovellu uusien tuotteiden raaka-aineeksi. 

HSY:n järjestämä energiajätteen keräys päättyy

Keräys päättyy huhtikuussa 2016. Sen tilalla käynnistämme muovipakkausten keräyskokeilun kiinteistöillä, toukokuussa 2016.

Lajittelupulmia? Jäteopas auttaa!