Huleveden viemäröinti

HSY huolehtii huleveden viemäröinnistä

Huolehdimme huleveden viemäröinnistä pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme  huleveden viemäröinnin palveluita kaupunkien hyväksymällä huleveden viemäröintialueella. Vastuullamme on huleveden runkoviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on tonttijohto runkolinjaan asti.

Kiinteistö on liitettävä HSY:n hulevesiviemäriin, jos se sijaitsee huleveden viemäröintialueella. Jos kiinteistön hulevedet käsitellään kokonaan omalla tontilla tai johdetaan kaupungin hulevesijärjestelmään (esim. avo-oja), voi liittymisvelvollisuudesta hakea vapautusta oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Asiakkaamme  maksavat hulevesimaksua, jolla ylläpidämme ja rakennamme hulevesiverkostoa. Hulevesimaksua peritään huleveden viemäröintialueella sijaitsevilta kiinteistöiltä.

Hulevesiviemärin välityskyky

HSY:n hulevesiviemäreiden välityskyky on aikoinaan suunniteltu sellaiseksi, että  tavanomaisten sateiden aiheuttamat hulevedet pystytään johtamaan pois rakennetuilta alueilta. Poikkeuksellisten rankkasateiden aikaan järjestelmän välityskyky ei välttämättä riitä, jolloin tarvitaan erilaisia maanpinnalla olevia hulevesien ohjauksia eli tulvareittejä. Tulvareitteinä voivat toimia esimerkiksi kadut tai katukiveysten kourut, ojat tai viheralueiden painanteet. Tulvareittien rakentaminen ja ylläpito ovat kaupungin tehtäviä.

Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen tontilla vähentää hulevesiverkoston kuormitusta.

Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Jos sitä ohjataan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä niin runsaasti vettä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään sitä eteenpäin. Vesimäärä voi kasvaa hetkellisesti moninkertaiseksi normaaliin nähden. Tällöin jätevesiverkoston ylivuodon riski kasvaa, jolloin puhdistamatonta, laimeaa jätevettä voi virrata sellaisenaan vesistöön. Hulevesi myös viilentää jätevettä ja heikentää puhdistustehoa jätevedenpuhdistamolla. 

Miksi maksan hulevesimaksua?

Huleveden viemäröintialueen kiinteistöiltä peritään huleveden perusmaksua sekä hulevesiviemäriverkostoon liityttäessä huleveden liittymismaksua. Huleveden perusmaksu on sisällytetty vesilaskuun. Maksulla katetaan huleveden viemäröintijärjestelmän ylläpito- ja rakennuskustannuksia. Tulevaisuudessa hulevesimaksu erotetaan vesilaskussa selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen, ja sen maksuperusteita muutetaan vastaamaan paremmin kustannuksia. Muutos perustuu vesihuoltolain muutokseen (VH 681/2014).

Milloin hulevesiviemäriin liittymisestä voi vapautua?

Hulevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta oman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jos viranomainen myöntää vapautuksen, vapautuu kiinteistö myös liittymismaksusta hulevesiviemäriin. Kiinteistön on kuitenkin maksettava huleveden perusmaksua huleveden viemäröintialueella, koska viemäröintijärjestelmä palvelee kaikkia alueen kiinteistöjä. Esimerkiksi runsaiden sateiden aikana kiinteistöiltä voi mennä hulevettä hulevesiviemäriverkostoon, vaikka muina aikoina kiinteistö imeyttäisikin hulevetensä tai johtaisi ne esimerkiksi avo-ojaan.

Lue lisää: