Huleveden viemäröinnin maksut

Kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat huleveden viemäröintialueella, peritään huleveden perusmaksua sekä hulevesiviemäriverkostoon liityttäessä huleveden liittymismaksua. Huleveden perusmaksu on sisällytetty vesilaskuun. Maksulla katetaan huleveden viemäröintijärjestelmän ylläpito- ja rakennuskustannuksia. 

Tulevaisuudessa hulevesimaksu erotetaan vesilaskussa selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen, ja sen maksuperusteita muutetaan vastaamaan paremmin kustannuksia. Tämä muutos perustuu vesihuoltolain muutokseen (VH 681/2014).

Huleveden viemäröintialue

Tarkistamme parhaillaan huleveden viemäröintialuetta, eli määrittelemme mitkä kiinteistöt sijaitsevat huleveden viemäröintialueella. Huleveden viemäröintialuetta ovat ne alueet, joissa on HSY:n hulevesiviemäreitä.

Huleveden viemäröintialueen tarkistus aiheuttaa joitakin muutoksia siihen, ketkä maksavat huleveden perusmaksua. Suurimmalle osalle huleveden perusmaksun maksuvelvollisuus säilyy ennallaan, osalle maksu kuitenkin tulee uutena. Tiedämme mitä kiinteistöjä muutos koskee vasta kun huleveden viemäröintialueen tarkistus on valmistunut. 

Tiedotamme erikseen, kun huleveden perusmaksun laskutus tarkistetun huleveden viemäröintialueen perusteella käynnistyy.