Huleveden viemäröinnin maksut

Kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat huleveden viemäröintialueella, peritään huleveden perusmaksua sekä hulevesiviemäriverkostoon liityttäessä huleveden liittymismaksua. Huleveden perusmaksu on sisällytetty vesilaskuun. Maksulla katetaan huleveden viemäröintijärjestelmän ylläpito- ja rakennuskustannuksia. 

Tulevaisuudessa hulevesimaksu erotetaan vesilaskussa selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen, ja sen maksuperusteita muutetaan vastaamaan paremmin kustannuksia. Tämä muutos perustuu vesihuoltolain muutokseen (VH 681/2014).

Huleveden viemäröintialue

Tarkistamme parhaillaan huleveden viemäröintialuetta, eli määrittelemme mitkä kiinteistöt sijaitsevat huleveden viemäröintialueella. Huleveden viemäröintialuetta ovat ne alueet, joissa on HSY:n hulevesiviemäreitä.

Huleveden viemäröintialueen tarkistus aiheuttaa joitakin muutoksia siihen, ketkä maksavat huleveden perusmaksua. Suurimmalle osalle huleveden perusmaksun maksuvelvollisuus säilyy ennallaan, osalle maksu kuitenkin tulee uutena. Tiedämme mitä kiinteistöjä muutos koskee vasta kun huleveden viemäröintialueen tarkistus on valmistunut. 

Tiedotamme erikseen, kun huleveden perusmaksun laskutus tarkistetun huleveden viemäröintialueen perusteella käynnistyy.

Miksi maksan hulevesimaksua?

Huleveden viemäröintialueen kiinteistöiltä peritään huleveden perusmaksua sekä hulevesiviemäriverkostoon liityttäessä huleveden liittymismaksua. Huleveden perusmaksu on sisällytetty vesilaskuun. Maksulla katetaan huleveden viemäröintijärjestelmän ylläpito- ja rakennuskustannuksia. Tulevaisuudessa hulevesimaksu erotetaan vesilaskussa selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen, ja sen maksuperusteita muutetaan vastaamaan paremmin kustannuksia. Muutos perustuu vesihuoltolain muutokseen (VH 681/2014).

Milloin hulevesiviemäriin liittymisestä voi vapautua?

Hulevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta oman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Mahdollisia vapautuksen myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi: 

  • Huleveden imeyttäminen ja muu käsittely omalla tontilla siten, ettei käsittelystä aiheudu haittaa naapureille. 

  • Huleveden johtaminen puroon tai avo-ojaan siten, että kiinteistön huleveden hallinnassa ei hyödynnetä lainkaan HSY:n hulevesiverkostoa. 

Jos viranomainen myöntää vapautuksen, vapautuu kiinteistö myös liittymismaksusta hulevesiviemäriin. Kiinteistön on kuitenkin maksettava huleveden perusmaksua huleveden viemäröintialueella, koska viemäröintijärjestelmä palvelee kaikkia alueen kiinteistöjä. Esimerkiksi runsaiden sateiden aikana kiinteistöiltä voi mennä hulevettä hulevesiviemäriverkostoon, vaikka muina aikoina kiinteistö imeyttäisikin hulevetensä tai johtaisi ne esimerkiksi avo-ojaan.