Rekola

​​​​​​Mittaamme ilmanlaatua Rekolassa Irmelintiellä vuoden 2017 ajan. Mittausaseman tulokset kuvaavat ilmanlaatua pientaloalueilla, jotka ovat kaukolämmön ulkopuolella ja joilla käytetään puuta lisälämmityksessä.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, erikokoisten hiukkasten, mustan hiilen ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Lisäksi alueella tutkitaan ilmanlaatua sensoreilla.

Kuvassa ovat ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).