Itä-Hakkila

​​​​​​Mittaamme ilmanlaatua Itä-Hakkilassa Liinarinteentiellä vuoden 2018 ajan. Mittausaseman tulokset kuvaavat ilmanlaatua pientaloalueilla, jotka ovat kaukolämmön ulkopuolella ja joilla käytetään puuta lisälämmityksessä.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, pienhiukkasten, mustan hiilen ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

Kuvassa ovat ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja). Huom! Mittaustulokset 29.12.2017 klo 10 asti mittausaseman aiemman paikan eli Rekolan tuloksia.