Olari

​​​​​​​​​​​Mittaamme ilmanlaatua Olarissa Kuitinmäentiellä vuonna 2017. Mittausaseman tulokset kuvaavat ilmanlaatua vilkasliikenteisten kokoajakatujen varrella.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin ja eri kokoisten hiukkasten pitoisuuksia.

Kuvassa näkyvät ilmanlaatuindeksit edellisen 12 tunnin ajalta.