Mäkelänkatu

​​​​​​​Mittaamme katukuilujen ilmanlaatua Mäkelänkatu 50:ssä. Mittausaseman tulokset kuvaavat ilmanlaatua katuympäristössä, jossa on vilkas liikenne ja rakennukset heikentävät saasteiden laimenemista.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin ja erikokoisten hiukkasten pitoisuuksia. Mittausasemalla tehdään myös laajaa ilmanlaatuun liittyvää tutkimusta.

Kuvassa näkyvät ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).