Ilmanlaatu

Katso kartalta millaista ilmaa hengität

Helsingin seudun ilmanlaatu on parantunut viime vuosina, mutta liikenteestä aiheutuvien typpidioksidipäästöjen kanssa kaupungissa painiskellaan yhä. Seudun merkittävimpien päästöjen vaikutusta on mallinnettu kartalle. Katso Ylen kartasta missä liikenne heikentää ilmanlaatua eniten.  Lue lisää mitä seudun ilmanlaadun mallinnusselvityksestä.

Ilmanlaaturaportti 2015

Ilmanlaatu oli vuonna 2015 edellisvuotta parempi, ja saasteiden pitoisuudet olivat matalampia kuin vuonna 2014.  Pakokaasujen nostamat typpidioksidipitoisuudet ylittävät edelleen vuosiraja-arvoja Helsingin katukuiluissa kuten Mäkelänkadulla ja Töölöntullissa. Kevään 2015 katupölykausi oli erityisen hankala ja pitoisuudet korkeimmat 10 vuoteen. Tänä keväänä pölytasot olivat tavanomaisia ja edellisvuotta matalammat.  Lue lisää vuosiraportista ja kevään 2016 ilmanlaatukatsauksesta...