Ilmanlaatu

Kesällä oli hyvä ilmanlaatu 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli kesä–elokuussa pääosin hyvä tai tyydyttävä, sillä ilmansaasteiden pitoisuudet olivat alhaisia. Erityisen puhdasta ilma oli elokuussa. Lue lisää tiedotteesta ja kesän 2016 ilmanlaatukatsauksesta.

Katso kartalta millaista ilmaa hengität

Helsingin seudun ilmanlaatu on parantunut viime vuosina, mutta liikenteestä aiheutuvien typpidioksidipäästöjen kanssa kaupungissa painiskellaan yhä. Seudun merkittävimpien päästöjen vaikutusta on mallinnettu kartalle. Katso Ylen kartasta missä liikenne heikentää ilmanlaatua eniten.  Lue lisää mitä seudun ilmanlaadun mallinnusselvityksestä.