​​Vuotohyvitysanomukseen liittyvät ohjeet

​​​Lähetä vuotohyvitysanomus osoitteeseen asiakaspalvelu(at)hsy.fi tai osoitteeseen 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Asiakaspalvelu
PL 100
00066 HSY

Anomus 

  • Kirjoita sähköpostin tai kirjeen otsikkokenttään Vuotohyvitysanomus "käyttöpaikan numero".
  • Ilmoita yhteystietosi. 
  • Esitä selvitys vuodosta: vuotopaikka, arvio vuotaneen veden määrästä (mittarinlukemat ennen vuotoa ja ​korjauksen jälkeen) ja vuodon ajankohdan pituudesta, vuodon syy, putkimateriaali ja putken ikä sekä muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat tiedot.

Anomuksen liitteet

  • Vuotokorjauksen suorittaneen tai vuodon tutkineen asiantuntijan lausunto sekä valokuva vuotokohdasta.
  • Mahdolliset kopiot kiinteistön vesijohto- ja viemärilaitteistopiirustuksista sekä kuvat vuotokohdasta ja sen läheisyydestä helpottavat anomuksen käsittelyä.
​Anomuksen puutteellisuus voi viivästyttää asian käsittelyä.

HSY:ssä noudatetaan seuraavia periaatteita vuotohyvityksistä päätettäessä:

  • Veden käyttömaksusta ja vesihuollon perusmaksuista ei myönnetä vuotohyvitystä.
  • Jäteveden käyttömaksun osalta vuotohyvityksen myöntämistä voidaan harkita viemäriverkostoon palautumattomasta, asiakkaan toteen näyttämästä vuotovesimäärästä, mikäli kiinteistöltä laitoksen viemäriin johdetun jäteveden määrä on olennaisesti kiinteistön käyttämän veden määrää pienempi. Käytännössä olennaisena ei voida pitää alle 100 m3 vuotovesimäärää ja vuotohyvitystä voidaan maksaa vasta sen ylittävältä vuodon osalta.
  • Jos vuotovedet ovat valuneet maahan, on hyvitys pääsääntöisesti 100 % jäteveden käyttömaksusta. Jos vuotovedet ovat valuneet hulevesiviemäriin, on hyvitys pääsääntöisesti 50 % jäteveden käyttömaksusta. Jos vuotovedet ovat valuneet jätevesi- tai sekavesiviemäriin, vuotohyvitystä ei myönnetä lainkaan.
  • Vuodon edellytetään tapahtuneen vaikeasti havaittavassa paikassa, eikä se saa johtua asiakkaan vastuulla olevista viallisista kvv-laitteista, joiden kunnon asiakas voi tarkastaa (esim. vuotavat ulkohanat).
  • Vuotohyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan siitä kun vuoto korjattiin. Anomus on tehtävä vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.

Lisätietoja vuotohyvitysanomuksista ja niiden käsittelytilanteesta antaa Marko Lehtinen, p. 050 466 9154​, päätöksenteosta lakimies Miikka Pekkarinen, p. 09 1561 3004.