Vesihuollon toimintahäiriöt ja korvauksen hakeminen

​​​​​Joskus voi syntyä häiriötilanteita, joissa asiakkaalla on mahdollisuus saada korvausta HSY:ltä.

Käyttökatkos tai laatupoikkeama

Talousveden käyttökatkos hyvitetään asiakkaille vesihuoltolain ja HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvitys yli 12 tunnin kestäneestä keskeytyksestä huomioidaan myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten erillistä hakemusta ei tarvitse toimittaa HSY:lle. 

​Jos veden laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, tulee korvausta hakea erikseen kirjallisesti. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: HSY:n kirjaamo, PL 100, 00066 HSY tai kirjaamo(at)hsy.fi. Suosittelemme tekemään hakemuksen kootusti isännöitsijän kautta.

​Vesivahinko

Kiinteistön vesivahingon sattuessa täytyy ensin tarkistaa, onko vesivahinko aiheutunut kiinteistön vesikalusteista tai vesijohdoista. Jos vesivahingon aiheuttajaa ei löydy kiinteistön puolelta, on hyvä olla yhteydessä HSY:hyn ja selvittää, onko yleisessä vesijohdossa ollut vuoto. Yhteystiedot löydät korvaushakemusohjeesta.

HSY:n vesijohtoja rikkoontuu silloin tällöin maan liikkeiden kuten routimisen vuoksi. Jos todetaan, että veden tulviminen on johtunut HSY:n vesijohdon rikkoontumisesta, korvaamme vuodosta aiheutuneet välittömät omaisuusvahingot. Katso tarkemmat ohjeet korvaushakemusohjeesta. ​

Irronneesta kaivonkannesta tai vuotomontusta aiheutuneet vahingot

Korvausta irronneesta HSY:n kaivonkannesta tai tiellä olevasta vuotomontusta ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta voi hakea korvaushakemuslomakkeella. HSY korvaa vahingot vain toteutuneita kustannuksia vastaan. Mikäli haet ensin korvausta omasta ajoneuvovakuutuksesta (kasko), voit hakea HSY:ltä korvausta jälkikäteen omavastuun ja mahdollisen bonusmenetyksen osalta.