Ohjeita rakentajalle

​​​​​​​​​​Rakennusprojekti sisältää monia vaiheita ja yhteistyötahoja. Viranomaisista suurin rooli on kaupunkien rakennusvalvontavirastoilla​​. HSY:n kanssa asioit rakentajana, kun liität kiinteistön kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon ja kunnalliseen jätepalveluun. Tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneerauksissa noudatetaan soveltuvin osin samaa asiointikaavaa kuin uudisrakentamisenkin kohdalla.  

Muistilista rakentajalle:

Lue liittymisohje »