Usein kysytyt kysymykset

​Miksi tarvitaan Länsi-Espoon runkovesijohto?

Vuonna 2009 laaditun pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämisstrategian yhteydessä selvitettiin yhdyskuntien vedenkulutuksen kasvua vastaavien vesihuoltopalvelujen tarve ja arvioitiin vedenjakelun toimintavarmuuden kehittämistarve. Espoota koskeviksi kehittämiskohteiksi tunnistettiin etenkin Dämmanin vesilaitoksen sulkemisen mahdollistaminen, 30 vuoden vedenkulutuksen kasvu ja vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen. Tarpeet päätettiin ratkaista uudella itä-länsisuuntaisella runkovesijohdolla, joka rakennetaan Helsingin Pitäjänmäestä Espoon Saarniraivioon. Runkovesijohdosta talousvesi siirretään paineenkorotusasemilla kohdealueiden mukaiseen painetasoon. ​

Voiko huuhteluilla olla vaikutusta talousve​den laatuun muualla verkostossa?

Huuhtelut pyritään toteuttamaan niin, ettei niillä ole vaikutusta talousveden laatuun. Veden virtaussuuntien vaihtumisen vuoksi vesijohtovesi saattaa olla ajoittain sameaa . Samea vesi kirkastuu juoksuttamalla vettä hanasta muutaman minuutin ajan. Jos veden sameus jatkuu juoksutuksen jälkeen, asiasta voi ilmoittaa HSY:n vesihuollon vikapäivystykseen puh. 09 1561 3000.  Veden laatua  vesijohtoverkostossa seurataan huuhtelujen aikana tehostetusti. ​